Nyheter

Stor donation från byggmaterialleverantör skapade möjligheter för forskningsprojekt

2020 delade Kai Hansens Fond, ägare av Dana Lim, ut 500 000 DKK till ett forskningsprojekt som skulle undersöka olika behandlingsformer för patienter med COVID-19. Mottagaren – överläkaren och professorn Thomas Benfield – menar att stödet från Dana Lim var helt avgörande för projektets etablering och att resultaten från studien var användbara.

Sedan 1955 har Dana Lim, Nordens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassa stöttat sociala och företagsfrämjande aktiviteter genom att dela ut Dana Lim-priset. Priset delas ut en gång om året av företagets ägare Kai Hansens Fond, och ses i forskarkretsar som ett eftertraktat erkännande.

2020 gick priset till ett forskningsprojekt som har undersökt effekten av förebyggande behandling av COVID-19 med befintliga medicinska preparat. Forskningsprojektet har letts av överläkaren och professorn Thomas Benfield från Amager Hvidovre sjukhus i Danmark, i samarbete med forskargruppen CREDID, och startade på allvar i maj 2020 då tillräckligt med pengar hade donerats för att starta utredningarna.

Många forskningsprojekt strandar dock innan de ens kommit i gång. Därför är det första ekonomiska stödet alltid en stor utmaning för forskningsprojekt. Lyckligtvis fick Benfield sin prisvinst från Dana Lim redan tidigt i processen – en viktig donation för att få i gång projektet.

– Det är otroligt svårt, men också väldigt viktigt att få in kapital i starten, så att man kan visa omvärlden att det finns god tro på projektet. Även om budgeten låg på mellan 5–10 miljoner var Dana Lim-priset och de 500 000 kronorna A och O för etableringen av vårt forskningsprojekt, säger Benfield.

Befintliga läkemedel bör minska antalet sjukhusinläggningar

För att få en stor och giltig databas som grund för projektet samarbetade Benfield och CREDID med andra sjukhus i Danmark. Läkemedlet som testades används idag mot samma typ av sjukdomar och man trodde därför att det skulle kunna förhindra patienter med COVID-19 från att bli allvarligt sjuka.

– Vi ville ta reda på om det var möjligt att behandla patienter som har testats positivt för COVID-19 med befintliga läkemedel för att undvika sjukhusinläggningar. Vi undersökte bland annat plasma, som används för att behandla influensa och andra virus, eftersom det fanns en solid teoretisk grund för att det skulle fungera. Behandlingarna av testpersonerna var ofarliga, och vi visste att det inte fanns några biverkningar med de utvalda typerna av medicin, förklarar Benfield och avslutar:

– Med en stor databas från hela landet kunde vi i mars 2021 skriva av oss att de beprövade behandlingsmetoderna hade en positiv inverkan på behandlingen av patienterna. Även om vi inte hittade någon behandlingsmetod genom forskningsprojektet är resultaten definitivt användbara, eftersom man kan utesluta läkemedel som potentiellt kunde ha fungerat