Nyheter

Ny CFO på Assemblin Ventilation

Lars Gath har anställts som ny CFO på Assemblin Ventilation, med ansvar för affärsområdets finans- och ekonomifrågor. Lars efterträder Jonas Tufvesson, som går i pension efter 23 år i bolaget.

Lars Gath kommer senast från en position som CFO för BoKlok i Malmö. Han har en lång erfarenhet av redovisning, controlling, riskhantering, affärsplanering med mera i projektrelaterad verksamhet, främst från Skanska men också EON.

– Jonas Tufvesson var med när vi år 2000 startade Sydtotal (nuvarande Assemblin Ventilation), och jag vill tacka Jonas för hans stora bidrag till att utveckla Assemblin Ventilation till det marknadsledande ventilationsbolag det är idag. Jag är samtidigt glad över att Jonas ersätts av Lars Gath, som har den erfarenhet och de egenskaper som krävs för rollen som CFO. Han är nyfiken och har ett starkt strategiskt fokus, samtidigt som han är en intern nätverksbyggare, säger Håkan Ekvall, vd och chef för affärsområde Assemblin Ventilation.

Lars Gath tillträder den 3 oktober.

– Assemblin är ett spännande tillväxtbolag som har en viktig roll att spela i samhällets klimatomställning. Jag ser fram mot att tillsammans med mina nya kollegor fortsätta utveckla finansfunktionen på Assemblin Ventilation och bidra till att vi säkerställer lönsam tillväxt samtidigt som vi stöttar verksamheten på bästa möjliga sätt, säger Lars Gath.