Nyheter

Norrköping får ny tingsrätt

– En byggnad för tingsrätt måste klara speciella krav, där många har med säkerhet att göra, säger Anders Johansson, regionchef på Serneke Sverige. Planlösningen måste hantera flöden av skilda personkategorier som inte får träffa på varandra utanför förhandlingssalarna. Huset kommer också att ha en säkerhetskontroll med röntgen. Vidare måste tingsrätten klara att spela in och sända video, vilket ställer särskilda krav på hur belysning och reflexer hanteras.

Tingsrättens nuvarande lokaler på Olai Kyrkogata i Norrköping tillgodoser inte dagens krav och behöver ersättas. Under flera år har diskussioner förts och planer dragits upp för att bygga nya lokaler. Nu är byggproduktionen äntligen igång i kvarteret Skepparen nära Packhusrondellen.

Efter Domstolsverkets upphandling blev det Serneke Sverige AB som fick bygguppdraget på totalentreprenad. Företaget har tidigare svarat för tingsrätten i Sundsvall. Parallellt med åtagandet i Norrköping uppförs också en byggnad för Göta hovrätt i Jönköping.

Inte hela kvarteret

Byggnaden kommer att disponera ungefär en fjärdedel av den aktuella tomten. Kommunen planerar nu för den övriga bebyggelsen i kvarteret. Tingsrätten ska resa sig i fyra våningar med förhandlingssalar på plan 1 och 2, samt administration på plan 3 och 4. I källaren ska bland annat arkiv inrymmas. Teknikrum blir fördelade på flera plan.

– Förutom att klara de funktioner som krävs av en tingsrätt och tekniska krav, har vi tillsammans med kommunen och arkitekten arbetat fram en exteriör som vi hoppas att stadens invånare uppfattar som vacker, fortsätter Anders Johansson.

Norrköpings tingsrätt är ett viktigt projekt för Serneke och blir ett betydelsefullt inslag i företagets referenslista. Det kan bli fråga om att bygga fler tingsrätter i framtiden.

– Både vi och Domstolsverket är angelägna att bygga för hållbarhet över tid och därmed ta vårt samhällsansvar. Ett stöd i det arbetet är att använda ett certifieringssystem, som i detta fall BREEAM, avslutar Anders Johansson på Serneke.

Certifieringsarbetet

För arbetet med certifieringen anlitas en BREEAM AP (Advisory Professional) och en BREEAM assessor, båda från Sweco. Joakim Friedrich är BREEAM AP och knuten till byggets projektgrupp. Han finns med som rådgivare från början till slut i projektet. Anna Joelsson är BREEAM assessor och hennes uppgift är att granska underlag (bevis), utvärdera om projektets lösningar uppfyller kraven och rekommendera till Sweden Green Building Council (SGBC) som utfärdar certifieringen vilken poäng som bör utdelas. Som opartisk står assessorn utanför projektgruppen.

Projektet ska förhålla sig till BREEAM-SE 2017 – en manualversion som är anpassad till svenska förhållanden och översatt till svenska. Men för tingsrätten har kraven även anpassats till detta speciella projekt.

– BREEAM gör det möjligt att ta fram Bespoke-varianter av manualen för ovanliga byggnadstyper, berättar Anna Joelsson. BREEAM-SE 2017 fungerar annars för bostäder, handel, industri, skolor och hotell, men en domstol har så speciell utformning att granskning och poängberäkning inte skulle bli rättvis.

Ett exempel är att tingsrätten fått undantag från kraven på dagsljus. Förhandlingssalarna i tingsrätten saknar fönster för att ingen ska kunna se in och för att förhandlingar ska kunna filmas i lämplig belysning. Ett dagsljuskrav blir då inte relevant.

I tidigt skede i projektet gjordes en plan för certifieringsprocessen, för att fördela ansvar och för att bedöma vilka miljöindikatorer som skulle uppnås. Ju fler indikatorer som projektet tar poäng på, desto högre slutbetyg får byggnaden. Tingsrätten satsar på betyget Excellent, som är det näst högsta på den 5-gradiga skalan.

– Det är viktigt att starta tidigt med certifieringsarbetet, säger Anna Joelsson. För att få ett högt betyg är det nödvändigt att uppfylla de krav som ställs på förstudie, samråd och planering. För att undvika dyra ändringar mot slutet är det också viktigt att tidigt ta fram rätt underlag för projektörerna så de vet vilka krav som gäller

FAKTA:

Tidplan: maj 2022–april 2024

Byggherre: Serneke Projektutveckling Samhällsfastigheter AB/Vacse AB

Hyresgäst: Domstolsverket

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: Arkitekthuset Jönköping AB

Kostnad: cirka 175 miljoner kronor