Nyheter

Sortera förvärvar RGS Nordic AB

RGS Nordic AB har över tid byggt upp en stark marknadsposition, och vi är därför väldigt glada över att få välkomna både bolaget och deras anställda in i Sortera-familjen, säger Sebastian Wessman, VD för Sortera. Med detta förvärv så kommer vi ha en mycket stark organisation och infrastruktur på plats för att fortsätta expandera. Det är också i linje med vår strategi att fortsätta bygga Sortera genom en kombination av stark organisk tillväxt och fortsatta förvärv på både befintliga och nya marknader.

Den svenska verksamheten med 74 medarbetare och med en omsättning på 500 miljoner kronor bedrivs i bolaget RGS Nordic AB som har anläggningar för hantering av jordmassor och byggavfall i Malmö, Göteborg, Stockholm och Norrköping.

Företaget bedriver också marksanering där mark och vatten renas på plats. Genom förvärvet kommer Sortera att bli en av de ledande aktörerna inom marksanering på den svenska marknaden.

– Vi är glada över att få sälja RGS Nordic AB till Sortera eftersom vi ser att verksamheterna kompletterar varandra mycket bra på den svenska marknaden. Sortera har stora ambitioner och jag vet att både företaget och våra anställda kommer att komma väl till sin rätt som en del av Sortera i Sverige. RGS Nordic kommer att fokusera på avfallshantering på vår danska hemmamarknad – särskilt på att nå vårt mål, att 80% av allt byggavfall ska återvinnas år 2030. Det kommer kräva hängivet arbete att nå dit, säger Flemming Bendt, CEO för RGS Nordic.

Förvärvet är villkorat sedvanlig prövning hos Konkurrensverket. Med köpet av RGS Nordic AB kommer Sortera att omsätta cirka 2,7 miljarder kronor.