Nyheter

Håll Nollans säkerhetspush 2022

Igår stannade många bygg och anläggningsarbetsplatser runtom i landet upp en stund för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush. En manifestation med syfte att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg och anläggningsbransch.

Det här är tredje året som Håll Nollans säkerhetspush genomförs. Bakgrunden till säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal inom bygg och anläggningsbranschen. Genom att dela med sig av goda exempel och samarbeta med varandra vill våra medlemsorganisationer runtom i Sverige visa att samverkan inom branschen leder till säkrare arbetsplatser. Detta genom att samtidigt genomföra Håll

Nollans säkerhetspush på flera av sina bygg och anläggningsarbetsplatser och kontor. I år genomför flertalet medlemmar säkerhetspushen tillsammans, både med varandra och med aktörer som inte är medlemmar i Håll Nollan.

Så här säger Håll Nollans vd, Ulrika Dolietis, om årets säkerhetspush:

För att åstadkomma förändring behöver vi arbeta tillsammans. I år fokuserar vi mycket på relationsbyggande under säkerhetspushen när vi har en goda relationer till varandra så tar vi också bättre hand om varandra. Det blir inte bara lättare att lyfta frågor och utmaningar och lösa problem utan det blir också mycket roligare att jobba tillsammans.

Säkerhetspushen arrangeras för tredje gången i Håll Nollans regi och är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna och veckorna som finns inom branschen. Håll Nollan är en förening med nästan 100 medlemsorganisationer från bygg och anläggningsbranschen.

Under de fem år som föreningen verkat har vi tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och guider och en byggherreutbildning.

Vi drog igång initiativet ”säkerhetspushen” för att få ett ännu högre engagemang kring att skapa en säker arbetsmiljö. Fokus på säkra arbetsmiljöer är något som behöver vara en del i allas dagliga arbete och precis som med allt annat jobb vi gör så behöver vi stanna upp, reflektera och fylla på med energi ibland för att fortsätta driva arbetet framåt på ett bra sätt. Håll Nollans säkerhetspush ska förhoppningsvis bidra just till reflektion och att fylla på med energi, fortsätter Ulrika.