Nyheter

Ahlsell förvärvar specialist inom pumpteknik i Norge

Ahlsell har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Intec Pumper AS. Genom förvärvet stärker Ahlsell sin position inom VVS- och VA-marknaden. Bolagets årsomsättning uppgår till drygt 200 MNOK.

Intec Pumper erbjuder sina kunder kompletta lösningar för pumpning av vatten och avloppsvatten, liksom helt kundunika lösningar för prefabricering av pumpstationer. Bolaget har en bred kundportfölj bestående av entreprenörer, väg- och tunnelbyggare, rörmokare, fiskodlare samt offshore- och marinkunder inom såväl offentlig som privat sektor. Förutom kontor, butik, lager, prefabricering och serviceverkstad på Vinterbro utanför Oslo har företaget anläggningar på Biri och i Bergen.

För både Intec Pumpers och Ahlsells kunder bidrar förvärvet till att skapa ett ännu bredare erbjudande. Framöver kommer Intec Pumpers kunder att få tillgång till Ahlsells omfattande produktsortiment och suveräna logistikutbud, medan Ahlsells kunder i ännu högre grad kommer att uppleva att Ahlsell är en komplett leverantör.

Tillträde sker efter norska konkurrensverkets godkännande.