Nyheter

Renoveringen av den gamla samhällsbyggnaden i Romsås har påbörjats

Lokalerna som ska renoveras ligger precis intill Romsås Senter, norr om Oslo, där kommunala  Boligbygg förvaltar över 120 kommunalbostäder. Tanken bakom projektet är att den nya byggnaden ska erbjuda verksamhet i regi av frivilliga och ideella organisationer, offentliga aktörer och näringslivet.

Projektet är ett samarbete mellan Boligbygg och Bodel Grorud, där Boligbygg ansvarar för upphandling och projektledning. Finansieringen har skett med medel från Groruddalssatsingen, tillgänglighetsmedel från Oslo kommun, och Sparebankstiftelsen.

För att förverkliga idén bakom projektet har arkitekter från Lala Tøyen och Snøhetta anlitats, som varit delaktiga i deltagandeprocessen och ansvarat för designen. Deltagandeprocessen visade att det finns ett stort behov av en mer inkluderande mötesplats som alla i Romsås kommer att vilja besöka. Invånarna vill ha fler och bättre lokaler och pratade mycket om vikten av mat som en sammanhållande faktor för hela lokalsamhället.

Tomasz Frelek är projektledare i stadsdelen Grorud, och har arbetat tätt med projektet.

– Vi jobbar med en positiv utveckling i hela Romsås centrumområde och tror att denna lokal kan vara nyckeln till att området fungerar mer optimalt. Här har vi faktiskt möjlighet att bygga en utvecklings- och samverkansarena för många olika aktörer och invånare, säger Frelek.

Vidare berättar Frelek att rehabiliteringen kommer att bidra till att sänka tröskeln för att använda huset och delta i aktiviteter som sker både inne och ute.

– Nya glasfasader och mycket aktivitet kommer att bidra till en bättre känsla av trygghet. Det ska vara möjligt att öppna flera fällbara fönster så att lokalen och torget framför ska upplevas som en plats. I de nya lokalerna har vi även planerat en separat lokal för lokala företagare som ska kunna skapa positiva ringeffekter i närmiljön, säger Frelek.

Huset får en ny och mer flexibel rumsfördelning med scen, aktivitetsrum, mötesrum, co-work, kök och ett stort ”stadsrum” med enkelt pentry. Projektet är också en innovationspilot i FutureBuilt, där fokus ligger särskilt på social hållbarhet. Huset ska inte bara vara en rolig mötesplats, utan också bidra till en bättre känsla av trygghet i ett område utsatt för levnadsförhållanden. En ny glasfasad i kombination med utökad användningskapacitet kommer att skapa liv både inne och ute.