Nyheter

280 år gammal tidskapsel öppnades i Storkyrkan

I ett lönnfack under tuppen på lanterninen i Storkyrkan i Stockholm har i 280 år en tidskapsel funnits gömd. Vid den uppmärksammade öppningen visade det sig vara dokumentation från den omfattande ombyggnaden under 1740-talet. I tornet har också ytterligare tidskapslar hittats.

I den äldsta tidskapseln från 1742 fanns ett dokument med en läsbar text i komprimerad form: ”Åhr 1736 togs thet gamla tornet neder… Åhr 1742 blef thetta tornet fullbordat och thena globe… den 14 september…som är thet 23 af konung Fredrichs regemente. ”

Det var under den pågående renoveringen av den mäktiga och iögonenfallande Storkyrkans torn i Gamla Stan i Stockholm som tre tidskapslar och brev upptäcktes i ett dolt utrymme längst uppe i spiran. Tidskapslarna eller skrinen är i kopparplåt och den största lådan mäter 30x40x7 centimeter.

När den första lådan från 1742 öppnades, gick det ett sus genom publiken i kyrkan, och projektledaren Robert Edman konstaterade att det rörde sig om ett dokument med en text. Och den gick att läsa, trots äldre stavning och annorlunda bokstäver i vacker 1700-talsstil.

Antikvarie Max Laserna var ciceron under ceremonin avseende den historiska kontext som den här formen av tidskapslar använts, och även naturligtvis Storkyrkans samtida historia, och lådan med dokumentet gömdes alltså under Fredrik I av Hessens regeringstid (1721-1751)

– Det är förstås en fantastisk upplevelse att öppna en tidskapsel från 1742, och konstatera att dokumentet är välbevarat och läsbart, säger Max Laserna.

Fynden har gjorts under en pågående renovering som ska återställa den ärevördiga byggnaden intill slottet till 1740-talets utseende. För det var just vid den tiden som initiativ togs av stadsarkitekt JE Carlberg att omvandla den mäktiga katedralen i gotisk stil till italiensk barock – precis som det slott som just höll på att uppföras.

Pågående renovering

Den renovering av Storkyrkan som just nu genomförs handlar om puts-, plåt- och stenarbeten. Allmänhet och ansvariga för kyrkan kunde redan 2016 konstatera att fasaden på det smäckra tornet hade fläckar och att vissa delar till och med fallit ned på gatan. Det slutliga resultatet kommer också att märkas påtagligt i den unika historiska miljön i Gamla stan, då Storkyrkans exteriör återställs till hur den såg ut för 280 år sedan.

Restaureringen är självfallet också ett projekt som genomförs under stor noggrannhet. Det handlar om en av Sveriges viktigaste kyrkor vars historiska rötter sträcker sig tillbaka till slutet av 1200-talet.

Läs mer om renoveringen av Storkyrkan här:

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/renovering

Läs mer om M3 Byggs renovering av Storkyrkan här:

https://www.m3bygg.se/projekt/storkyrkan