Nyheter

Betydelsen av rätt SNI-kod 

Varje företag har idag minst en SNI-kod som beskriver vad verksamheten arbetar med. Det vill säga om den ägnar sig åt att sälja bostäder, någon typ av transport eller arbetar med reklambyråverksamhet. Tar verksamheten ett företagslån och satsar på en ny näringsgren är det därför viktigt att uppdatera SNI-koden. 

Vad är SNI-kod? 

SNI är en förkortning som står för Svensk Näringsgrensindelning och finns för att tydligt visa inom vilka näringsgrenar ett företag agerar. Det är obligatoriskt att följa enligt det europeiska statistiksystemet. Vilket betyder att det företag som väljer att ansöka om företagslån och börjar med en ny tjänst kan behöva att se över sina SNI-koder.

Koden består av fem siffror och sökning sker via Statistiska Centralbyrån. Där finns det möjlighet att söka både med text och koder utifrån en tydlig hierarki. Utifrån dessa koder förs sedan statistik över de svenska företagen, exempelvis ekonomisk statistik.

SNI-kod ska anges oavsett vilken företagsform som bedrivs – enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag och så vidare. Samma regler och krav gäller oavsett form på företag vilket är bra att vara medveten om. Företaget kan börja i en bransch och efter några år helt ha bytt inriktning och arbeta inom andra områden efter ett par år vilket inte är något konstigt. Så länge det uppdateras i verksamhetsbeskrivning, SNI-koder och övriga ställen där det kan krävas är det fritt fram.

Fel SNI-kod 

Att företag väljer att investera i företagslån och utöka sina näringsgren är positivt och stimulerande för svensk ekonomi. Rätt SNI-kod är viktigt av flera anledningar. Ett område som ofta lyfts fram är den ekonomiska aspekten. Företagslånet är en bra start för att kunna utveckla, investera och helt enkelt ta nästa steg. Men, företag har bara rätt att verka inom de områden som SNI-koderna anger. Lyfter verksamheten moms i en annan näringsgren än den som finns angiven kan det bli problem och i värsta fall bli så att företaget blir återbetalningsskyldig.

Ta företagslån och lägg till SNI-kod 

Satsa på verksamheten och använd ett företagslån vid behov. Det går enkelt och snabbt att byta eller utöka antalet SNI-koder via Verksamt.se. Där finns både förklaring till koder och vid behov finns hjälp att tillgå. Att ändra, lägga till eller ta bort kostar ingenting och kan göras precis så många gånger som det krävs. Möjligheten finns även att fylla i en pappersanmälan från Skatteverket för att ändra SNI. Ett tips är därför att alltid ta reda på vad som gäller och om det krävs en uppdatering i register eller inte.

Vilken eller vilka koder som ett företag har är offentliga uppgifter som vem som helst kan ta del av. Att kolla upp vilka koder som konkurrenter använder är därför möjligt att få inspiration över hur andra har tänkt inför kommande expandering.

Variation på SNI-koder 

Det finns ett stort urval av SNI-koder där det varierar stort hur pass specifika dom är. Några är väldigt övergripande och andra går in på detaljnivå i en näringsgren. Inriktning och verksamhetsfokus är några av de delar som påverkar. Vilket i praktiken betyder att ett företagslån och nytt fokus utåt inte alltid kräver nya SNI-koder om det är en bred näringsgren.