Nyheter

Västra Kapellet i Söderhamn blir en utökad, modern begravningsverksamhet för alla

Väster om Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn står nu nybyggda Västra Kapellet på sin plats. Det är en icke-religiös byggnad som ska fungera som en del av begravningsverksamheten i kommunen, och som ska fungera för alla dem som tillhör något trossamfund – och även för dem som inte gör det. I början av 2022 invigdes den intressanta byggnaden.

I mars 2021 påbörjades byggprojektet som skulle bli det nya Västra Kapellet och som kommer att tjänstgöra inom en utbyggd begravningsverksamhet i Söderhamn. Totalt omfattar byggnaden 650 kvadratmeter och här finns förstås rum för begravningsceremonier, ett så kallat bisättningsrum, ett kylrum samt ett ”lastningsrum” avsett för de bilar som används vid begravningar. I byggnadens finns också pausrum och omklädningsrum för tjänstgörande personal.

Svenska kyrkans uppdrag

Bakgrunden till Västra Kapellet är att Svenska kyrkan har ett nationellt uppdrag att svara för begravningsverksamheten. Det är i grunden en verksamhet som styrs av lag och omfattar alla – det handlar om såväl de som tillhör något trossamfund som de som inte gör det. Verksamheten finansieras genom att alla betalar in begravningsavgifter.

Inom Söderhamns kommun återfinns Söderala pastorat, Norrala-Trönö församling och Söderhamn-Sandarne församling. Dessa tre organisationer inom Svenska Kyrkan har ansvar för sin del av begravningsverksamheten i kommunen.

Utvecklingen är sådan att allt fler bland kommuninvånarna i Söderhamns tillhör ett trossamfund som inte är kristet eller inte tillhör något samfund alls. Detta har skapat behov av en ändamålsenlig, ”ickekonfessionell” byggnad avsedd för begravningsceremonier som inte är gudstjänster i Svenska kyrkans ordning. På så sätt är byggnaden särskilt intressant, när den ändå har prägeln av andakt och vördnad.

– En både spännande och intressant byggnad som vi är stolta och tacksamma över att ha fått medverka till att förverkliga, säger Tomas Wintherflykt hos FE Arkitekter.

Hållbarhet i fokus

I Söderhamn-Sandarne församling har tankarna på att bygga en ny anläggning – ett rum för begravning med nödvändiga servicelokaler – funnits under några år och hösten 2019 tog planerna form, projekteringen inleddes.

Gedigna material som granit och trä har använts och byggnaden har hållbarhet och miljö i fokus. Byggnadens tak täcks av sedum och även solceller som en del av en hållbar energilösning med bergvärme och som sammantaget innebär lägre energikostnader. Anders Löfstrand hos FE Arkitekter i Söderhamn har i samarbete med Arne Nilsson Design haft uppdraget från församlingen i Söderhamn-Sandarne att utforma och gestalta byggnaden. Bygg-Bengt Produktion har fungerat som projektets generalentreprenör.

– Ja, det har onekligen varit ett inspirerande projekt att jobba med och det är gediget byggt och med hållbarhet i fokus, säger Pär Söderberg hos Bygg-Bengt Produktion.

Fakta:

Byggherre: Svenska kyrkan i Söderhamn-Sandarne

Arkitekt: FE Arkitekter i Söderhamn, Anders Löfstrand i samarbete med Arne Nilsson Design.

Byggentreprenör: Bygg-Bengt Produktion AB

Foto: FE Arkitekter