Nyheter

Byggelement med och utvecklar Lunds nya stadsdel

Byggelement är materialleverantör när Peab bygger Brf Alba i Lund. Totalt uppförs fyra huskroppar med 85 lägenheter i stadsdelen Brunnshög.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Just nu levererar bolaget till projektet Brf Alba, som uppförs av Peab. De fyra huskropparna är en del av den framväxande stadsdelen Brunnshög och Byggelements första leveranser var på plats i våras.

– Husen kommer att Svanen-certifieras och alla betongelement vi levererar är ECO-Prefab där nästan en tredjedel av cementen är ersatt av ett alternativt bindemedel för att minska koldioxidutsläppen. I just det här projektet får vi ner utsläppen med 29 procent, säger Jonas Ripa, projektledare på Byggelement.

Byggelement levererar bland annat cirka 850 kvm sandwichväggar, 5 000 kvm skalväggar, 6 500 kvm plattbärlag och 660 kvm balkongplattor.

– Vissa element har varit konstruerade på ett sätt som inte tidigare tillverkats av oss och som inneburit att vi producerat dem för första gången i fabriken i Ängelholm. I det här fallet rör det sig om pelare och balk till en portik, där ett yttre väggskal är ingjutet tillsammans med pelare och balk som vanligtvis är tillverkade som homogena element, men här kläddes yttersidorna med isolering och ett skal av betong. Detta gjordes för att få med isoleringsfunktionen samtidigt som det yttre skalet tangerar med sandwichväggarnas ytterskal i fasadlinjen. Det är väldigt positivt att vi tar oss an utmaningar där vi hittar nya lösningar och utvecklar produktionen, säger Jonas Ripa.

Byggelement planerar att slutföra de sista leveranserna i slutet av oktober. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2023/2024.

Visionsbild: FOJAB Arkitekter