Nyheter

Zurface i nytt historiskt ramavtal

Nordens största naturstensaktör Zurface har fått ett historiskt stort ramavtal med börsnoterade byggbolaget Peab. Zurface är en av tre aktörer som nu blir en utvald leverantör av natursten till Peab.

Peab är sedan tidigare kund hos Zurface och har de senaste åren beställt natursten till sina olika projekt runt om i landet. Nu blir samarbetet mera formaliserat eftersom Zurface blir en utvald leverantör.

– Det här är mycket roligt och vårt största ramavtal. Det är en fjäder i hatten för oss att Peab vänder sig till oss. Vi har de senaste åren märkt av ett trendbrott när det gäller natursten som blir allt vanligare förekommande både i projekt hos landets kommuner men också bland de större bygg- och anläggningsföretagen, säger Eric Waxin, vd och partner i Zurface.

– Vi har tidigare köpt en del natursten av Zurface och har nu utsett Zurface till en av tre huvudleverantörer till oss och våra olika projekt, säger Maria Lideflo, kategorichef för natursten på PEAB.

Ramavtalet med Peab sträcker sig över 1 år och inbegriper beställningar från Peabs affärsområden anläggning, bygg och industri (Peab Asfalt). Zurface har 9 anställda i Sverige och hade förra året en omsättning på 56 Mkr. I år pekar omsättningen mot 65 Mkr för helåret.

Kommuner och regioner är en viktig marknad för Zurface. 80 procent av omsättningen kommer från försäljning av hållbar natursten till Sveriges kommuner och regioner SKR. Malmö stad har valt Zurface som förstahandsleverantör av natursten de kommande tre åren.