Nyheter

Rustik arkitektur och miljö kännetecknar Kjelleparken

Kjelleparken är ett hälsocenter i Norge där hälsa stavas med stora bokstäver. Här omges byggnaden av en rustik landskapsmiljö, vilket arkitekturen också har tagit sin utgångspunkt från. Hållbarhet med miljövänliga material stod redan från start i fokus där man ville uppnå ett så lågt energibehov som möjligt.  SAPA har genom Umbra Produkter AS levererat fönster och dörrar till Kjelleparken.

Kjelleparken slog upp sina portar 2017 och är ett hälsocenter beläget i en lantlig omgivning mellan Tønsberg stad och Jarlsberg.

Här samsas flera vårdinrättningar som ska ge omvårdnad till Tønsberg och sex andra kommuner. Förutom en akutmottagning och kiropraktorklinik finns här även apotek och kompetenscenter för arbetssökande. Det gemensamma är att alla verksamheter ska vara hälsoinriktade med mål att främja detta.

I Kjelleparken ska befolkningen finna en mötesplats där omvårdnad och hälsa går hand i hand. Med bra service får besökarna uppleva ett trivsamt och behagligt möte tillsammans med den fridfulla miljön och stilfulla designen. Den rustika utemiljön har fått sätta sin prägel på husets design och materialval. På så sätt smälter byggnaden fint in i miljön och skapar ett tilltalande intryck. Gällande utförandet av byggnadens interiöra design blev en avgörande faktor att den visuella designen ska klara av föränderliga trender.

– Byggnadens största hyresgäst är akuten som också står i fokus för byggnadens utformning. Strikta logistiska krav på patientflöde och säkerhet med separata ingångar för allmänhet, ambulans, polis och infektionsenhet ska finnas samtidigt som personalen måste ha en tillgång till en snabb överblick och navigering. Byggherren har haft en målsättning om en byggnad med bra och hållbara material och ett uttryck som tål växlande trender. Den största delen av byggnaden är klädd med shingel i tegel, medan en del är klädd i träpanel av varierande bredd, förklarar KB Arkitekter.

Vegetationsbältet

Det har även varit viktigt för landsbruksmyndigheterna och skyddsmyndigheterna att tydligt sätta en gräns mellan stads- och landskapsmiljö genom ett vegetationsbälte. Bältet har blivit byggnadens energipark där man tar tillvara på miljön runt om och idag finns det 15 energibrunnar som har borrats 250 meter ner i marken.

Byggnaden når även energiklassen A, vilket är en bekräftelse på att Kjelleparken är byggd med ett starkt miljötänk.

– Byggnaden dämpar det stora landskapet och inför livar områdesplanens avsikt med ribbor i öst-västlig riktning för att öppna sikten mellan den trädbevuxna kullen och odlingslandskapet. Mot jordbruksområdet i norr ligger buffertzonen, som också är byggnadens energipark, samt en öppen bäck som hanterar ytvatten för området, förklarar KB Arkitekter.

Fakta:

SAPA-produkter: Fönster SAPA 1086 och Dörr SAPA 2086

SAPA-producenter: Umbra Produkter AS

Arkitekt: KB Arkitekter

Foto: KB Arkitekter