Nyheter

De utvecklar 125 000 kvm mark i Explore Arlandastad

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 22 februari, har företaget sålt 125 000 kvm mark till ett underliggande fastighetsvärde om 522 MSEK.

Köpare är Arlandastad F60 AB, ett JV-bolag som till hälften ägs av Arlandastad Group och hälften av Swiss Life Asset Managers och Cavandium. Nu har parterna tillträtt. Affären ger Arlandastad Group ett likviditetstillskott om 245 MSEK som ytterligare stärker bolagets redan starka kassa.

– Med tillträdet säkrar vi en framtida produktionsvolym i ett ökat tempo tillsammans med erfarna partners. F60 Företagspark kommer bidra till hela områdets tillväxt. Ett område som växer och som vi har lång erfarenhet av att verka i, berättar Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.

I och med tillträdet växlar JV-bolaget succesivt upp utvecklingen av den nya företagsparken i Explore Arlandastad. Namnet är F60 Företagspark och tempoväxlingen sker med hänsyn till oroligheterna i den svenska ekonomin. Första utvecklingsetappen är redan igång och omfattande markarbeten kommer att påbörjas under eller strax efter sommaren. För att möjliggöra ett effektivare samarbete flyttar bolagens projektorganisationer till gemensamma lokaler.

Läget för företagsparken är unikt, direkt vid E4, granne med Arlanda flygplats och med klara och generösa byggrätter belägna mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi är redan igång med att erbjuda kundanpassade lokaler för både mindre och stora verksamheter med mycket bra respons och även produktionen har påbörjats, så vi ser fram emot en intensiv höst till att börja med, säger Joakim Einarsson Chef Fastighetsutveckling, Cavandium.

Foto: Explore Arlandastad