Nyheter

STIHL investerar 125 miljoner euro i en ny produktionsanläggning

STIHL investerar 125 miljoner euro i en ny produktionsanläggning för el- och batteridrivna produkter i Oradea, Rumänien. Genom etableringen utvecklas det internationella produktionsnätverket vilket ger det familjeägda företaget en ökad produktionskapacitet och stärkta leveranskedjor.

STIHL kommer att utöka sitt internationella produktionsnätverk genom att investera cirka 125 miljoner euro de kommande åren i en ny produktionsanläggning, för elektriska och batteridrivna produkter. Investeringen kommer inte bara att öka produktionskapaciteten utan även stärka flexibiliteten och effektiviteten i leveranskedjorna.

Batteridrivna produkter är den snabbast växande marknaden för STIHL i dagsläget.

– Vi förväntar oss att efterfrågan på batteridrivna produkter kommer att fortsätta öka snabbare än någon annan produktkategori under de kommande åren. Det innebär att vår anläggning i Tirol, som i dagsläget tillverkar en stor del av vårt batteridrivna sortiment, så småningom kommer att nå maxkapacitet. Den nya fabriken i Rumänien utökar vårt globala produktionsnätverk och bidrar till att behålla vår position genom att fortsätta förse kunderna med batteridrivna produkter i framtiden, säger Martin Schwarz, STIHL Executive Board Member för Manufacturing and Materials.

En investering för framtiden

STIHL har haft ett internationellt produktionsnätverk i mer än 40 år. Idag har företaget produktionsanläggningar i totalt sju länder, Tyskland, Schweiz, Österrike, USA, Brasilien, Kina och Filippinerna. Den nya fabriken i Rumänien kommer att vara en toppmodern produktionsläggning utformad enligt principerna för effektiv produktion, med en hög grad av digitalisering.

Förutom själva produktionshallarna kommer anläggningen att bestå av kontor, en cafeteria och personalrum. I planerna för den nya byggnaden tar STIHL också hänsyn till företagets klimatmål och koldioxidavtryck genom att säkerställa en hållbar design och energieffektiv produktion. Det nybildade produktionsbolaget ANDREAS STIHL Power Tools S.R.L., planerar produktionsstarten till mitten av 2024. Etableringen kommer att skapa cirka 500 nya arbetstillfällen i Oradea.