Nyheter

Zurface expanderar – nyanställer

Nordens största naturstensaktör Zurface, med lager i Nynäshamn, fortsätter expandera och ta marknadsandelar. För att möte den ökade efterfrågan har tre personer nyanställts.

Personalstyrkan växer därmed från sex till nio personer. En ökning med 50 procent.

Bakom nysatsningen ligger den ökande efterfrågan på natursten.

Året har börjat mycket bra och vi växer. Det är svårt att få fram produkter i samma takt som kunderna köper. Vi märker speciellt en ökad efterfrågan i Västra Sverige varför vi nu anställt en extra resurs för att kunna växa där, säger Eric Waxin, vd och partner Zurface Sverige. För att kunna hjälpa kunderna i västra Sverige har Jimmy Utberg anställts som key account
manager. Han har erfarenhet från byggbranschen och senast som projektledare på Göteborgs betongborrning.

Till Stockholmsregionen har Eric Tärnsten anställts som affärsprojektledare/säljare. Han har erfarenhet från branschen då han kommer från S:t Eriks AB. Nyanställning har även skett vid Zurface nya lager i Stora Vika utanför Nynäshamn. Det 7500 kvadratmeter stora lagret öppnades under våren för att minska på långa transporter och
därmed minska koldioxidutsläppen.

Ny medarbetare där är Lukasz Bertnicki med lång bakgrund från Naturstensproduktion.

Med dessa nya medarbetare är vi nu bättre rustade för att dels kunna möta den ökande efterfrågan och dels kunna ta höjd för att växa ytterligare. Vi märker att sten som byggmaterial blir allt mer populärt, säger Eric Waxin.

Zurfacekoncernen producerar och säljer naturstensprodukter till städer, kommuner och entreprenörer liksom till stora infrastruktur och byggnadsprojekt samt trädgårdsprojekt. Zurface växer kraftigt och hade 2021 en omsättning på 56 mkr att jämföra med 34 mkr under 2020 och är Nordens största leverantör av natursten.

Läs mer på:

www.zurface.se