Nyheter

Skalar upp för att möta efterfrågan på Klaragrunden

Klara Byggsystem står bakom Klaragrunden, ett överlägset alternativ för merparten av alla husbyggnationer upp till c:a 8 våningar. Den ersätter gjuten platta på mark och använder samma tillförlitliga metoder för fuktsäkring och isolering som en sådan.

Samtidigt är den snabbare att anlägga, effektiviserar den efterföljande byggnationen och är ett avsevärt mer klimatvänligt alternativ då den ersätter betong med trä. Med det positiva mottagande som lösningen fått på marknaden går bolaget nu in i en ny fas och skalar upp verksamheten, framför allt med avseende på produktion och kundbemötande.

Strategiskt avtal och ny anläggning med NP Nilsson

Som ett led i sin satsning på industriellt byggande bygger NP Nilsson en ny produktionsanläggning på c:a 2000 kvm och har tecknat ett produktionsavtal med Klara Byggsystem. Anläggningen kommer att möjliggöra en mer effektiv tillverkningsprocess av Klaragrunden och en ökning av den totala kapaciteten.

Fullt utbyggd kommer den nya anläggningen utöka vår kapacitet med 80.000 – 100.000 kvm grund per år. Utöver det är NP Nilssons erfarenhet och kunskap inom prefabricerade byggelement mycket värdefull när vi nu fortsätter effektivisera alla delar av vår produktion, säger Johan Persson, Produktionsansvarig på Klara Byggsystem

I samband med det ingångna samarbetsavtalet så går Timmergården AB in som delägare i Klara Byggsystem genom en riktad nyemission. Timmergården ingår i samma familjeägda koncern som NP Nilsson.

Vi är övertygade om att Klara Byggsystem kommer få stor uppmärksamhet och utveckla sin försäljning snabbt på marknaden. Konceptet Klaragrunden ligger helt rätt i tiden och kommer möta marknadens krav på hållbart och kostnadseffektivt byggande. Vi ser fram emot ett partnerskap och hoppas kunna bidra till utvecklingen när vi nu tillsammans utvecklar en effektiv produktion, säger Fredrik Bergh, VD NP Nilsson

Mer etablerad produkt och ökat marknadsfokus

Efter att fokus under flera år legat på teknikutveckling, patentprocesser och alternativa konstruktionslösningar går man nu över till ett mer tydligt marknadsfokus. Produkten har mognat, blivit mer etablerad och kommer nu att utvecklas mer i form av kontinuerliga förbättringar. I samband med att fokus hamnar mer på kunddialogen tar Lars Guttorp, nuvarande Marknadschef i bolaget över VD-rollen. Med lång erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning och organisationsutveckling blir det hans uppgift att göra Klaragrunden tillgänglig för alla.

Just nu hinner vi inte föra dialog med alla som är intresserade av Klaragrunden. Vi är såklart väldigt tacksamma för det stora intresset och vill kunna förvalta det. För många av våra kunder är det ett stort steg att föra in nya lösningar i sina byggprocesser och då måste vi kunna förse dem med allt de behöver för att kunna göra det på ett kontrollerat sätt. Därför utvecklar vi nu vår marknadsinformation, vår tekniska dokumentation och vår säljorganisation så att alla kunder kan få bästa möjliga bemötande, säger Lars Guttorp, VD Klara Byggsystem

Klimatdeklarationer tydliggör behovet

Enligt Boverket bör gränsvärden för klimatutsläpp från byggnader införas senast från år 2027 och då ligga minst 20 % ner från nuvarande nivåer. För flera av de ingående konstruktionsdelarna i normal husbyggnation har klimatutsläppen redan sänkts en hel del under de senaste åren, men inte för grunden. De flesta byggherrar kommer att behöva skarpt överväga alternativ till gjuten betonggrund för att klara gränsvärdena och påbörja sin omställning redan i närtid. Det är precis den omställningen som Klara Byggsystem vill bidra till och underlätta.