Nyheter

850 nya bostäder, ny tunnelbaneuppgång, förskolor, sociala lägenheter och upprustad strandpromenad längs Mälaren

850 nya bostäder, en ny tunnelbaneuppgång från Västra skogens tunnelbana, förskolor, sociala lägenheter och en upprustad strandpromenad längs Mälaren. Det är innehållet i detaljplanen för utvecklingen av Ekelundsområdet i sydöstra Huvudsta, som byggnadsnämnden beslutade om granskning för den 22 juni.

Ekelundsområdet ligger strax norr om Pampas Marina med närhet till Ulvsundasjön, Nordvästra Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana. Området är idag relativt obebyggt med ett storskaligt kontorskomplex – fd Arbetsmiljöverket – och stora parkeringsytor omgivet av stora trafikanläggningar.

Nya bostäder och tunnelbaneuppgång

Den planerade bebyggelsen omfattar cirka 850 nya lägenheter och arbetsplatser med lokaler för butiker, restauranger och annan service i bottenvåningen. Två nya förskolor och 20 sociala lägenheter ingår också i bebyggelsen. En ny uppgång från Västra skogens tunnelbanestation byggs och vägnätet justeras för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät.

– Nya bostadskvarter och levande stadsgator med ett varierat utbud av service, restauranger och handel utvecklar tillsammans med den upprustade strandpromenaden Ekelund en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna.  Samtidigt möjliggörs genom projektet en ny entré till Västra skogens tunnelbana, som förbättrar tillgängligheten till området, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

I samband med den nya bebyggelsen rustas strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård upp och en attraktiv plats skapas vid Ulvsundasjön. Det anläggs också en skärmbassäng med en flytande våtmark för rening av dagvatten till Ulvsundasjön i anslutning till Pampas Marina. En ny stadsdelspark skapas centralt i området.

Tilloch med den 14 september finns det möjlighet att tycka till om detaljplanen i Solna stadshus och på stadsbiblioteket i Solna centrum.