Nyheter

Skolor och kontor i Tyskland får bättre inomhusluft när luftrenare anpassas till nya VDI-rekommendationen

QleanAir är en av de första aktörerna inom luftrening att uppdatera sina lösningar efter den nya tyska VDI-rekommendationen. Det innebär att skolor och kontor i Tyskland som använder luftrenare anpassade efter de nya riktlinjerna kan vara säkra på att de får en hälsosam inomhusluft med hög säkerhet och låga ljudnivåer.

Covid-19-pandemin har lett till stor efterfrågan på luftrenare i tyska skolor och kontor. I dessa miljöer är luftkvaliteten ofta dålig på grund av bristen på ordentliga ventilationssystem, vilket lett till att de istället behöver öppna fönster för att kunna ventilera. Den nya rekommendationen från Föreningen för tyska ingenjörer (VDI), ger nu vägledning till en hälsosam inomhusluft i offentliga miljöer som dessa.

Svenska QleanAir är bland de första att uppdatera sina lösningar så de följer den nya rekommendationen, som förväntas införas i DIN och europeiska standarder. Med en luftrenare som följer rekommendationen, kommer skolor, kontor och andra offentliga utrymmen kunna vara trygga i att de får högkvalitativ inomhusluft och luftrening.

– Skolor och kontor är utmanande miljöer att ta itu med, med många aspekter att ta hänsyn till. Förutom att reducera aerosoler, behöver vi se till att luftrenaren håller en låg ljudnivå och inte skapar obehaglig turbulens, för att fungera i dessa miljöer. Vi är glada över att kunna lansera uppgraderade luftrenare som uppfyller den nya VDI expertrekommendationen, säger Johan Billing, produktchef på QleanAir.

Den nya VDI:s expertrekommendation omfattar vägledning för luftreningskapacitet, luftflöde, ljudnivå, rumskomfort och säkerhet. Till exempel ska luftrenaren enligt rekommendationen minska partikelnivåerna i rummet med 90 procent inom 30 minuter. Med många luftrenare tillgängliga på marknaden, innebär den nya rekommendationen att organisationer får vägledning för att hitta luftrenare som både är effektiva och uppfyller kvalitetsnormen.

Luftrenare från QleanAir, FS 30 HEPA, FS 70 HEPA och FS 70 Standard, kan nu utrustas med tillbehör som gör att de uppfyller den nya rekommendationen. De har visat sig vara mycket effektiva mot virus och bakterier, men också mot andra vanliga föroreningar i skol- och kontorsmiljöer såsom pollen, förbränningspartiklar och damm.

QleanAir är redan verksamma i Tyskland med över luftrenare installerade på mer än 75 tyska skolor. Hälsosam inomhusluft bör vara en långsiktig prioritet för alla organisationer, menar QleanAirs VD:

– Vi välkomnar den nya expertrekommendationen och hoppas att den kommer leda till en kvalitetshöjning av inomhusluften i tyska offentliga miljöer. Det är kul att se den offentliga sektorn driva på frågan om människors hälsa och vi på QleanAir ser fram emot att kunna hjälpa fler skolor och kontor med ren och hälsosam luft, säger Christina Lindstedt.
Expertrekommendationen innehåller en mängd kriterier för luftrenare, varav sex är de huvudsakliga: förmåga till aerosolreduktion, luftflöde, ljudnivå, rumskomfort, generering av biprodukter och säkerhet:
Luftrenaren måste kunna minska aerosolnivåerna i rummet med 90 % inom 30 minuter
Enheten måste uppfylla kravet på aerosolreduktion vid låg ljudnivå, för att inte störa koncentrationen eller komforten för människorna i rummet. 35 dB(A) gäller för klassrum i skolor, 45 dB(A) i stora öppna kontor
Luftrenaren ska tillsammans med ventilationssystemet ge minst fyra luftväxlingar per timme i rummet
Luftflödet från aggregatet får inte skapa störande turbulens i rummet
Enheten får inte producera höga halter av biprodukter i rummet. Ett exempel på en sådan biprodukt är ozon, som vanligtvis genereras vid applicering av UV-C, jonisering eller plasma.
Enheten måste stå emot skadegörelse och obehöriga ändringar av inställningarna