Nyheter

Ingenjörsmjukvara för konstruktion av kontroll- och kopplingsskåp

Mjukvaran clipX Engineer hjälper ger ökad effektivitet vid konstruktion av kontroll- och kopplingsskåp. Tid och arbete i designprocessen kan minskas genom användning av prefabricerade projekt.

Specificering av lämpliga produkter för ett kopplingsskåpsprojekt är en stor utmaning. Clipx Engineer-programvaran inkluderar en digital assistent som ger exakt stöd för elektronikdesigners för att identifiera och specificera produkter till ett projekt.

Mjukvaran innehåller färdiga projekt och mallar som kan användas, modifieras, delas och sparas. Genom att använda prefabricerade projekt kan dessutom redan beprövade produktkombinationer återanvändas och användas när som helst. Detta säkerställer att produkterna används på rätt sätt och är lämpliga för det aktuella ändamålet.

clipX Engineer är web-baserad