Nyheter

Bårhuset i Malmö – Knauf Danogips-produkter i väggar och innertak

I december 2013 fattade Regionstyrelsen beslut om att godkänna prioriterade investeringar för ny- och ombyggnationer, där Malmö sjukhusområde är en del. Investeringarna omfattar bland annat ett nytt bårhus.

För att skapa en lugn, kontemplativ atmosfär väljs material som åldras värdigt och vackert, gärna ett naturmaterial med taktilitet.

– Ett av mina absoluta favoritprojekt. Det är en otroligt viktig byggnad för en stad, för det rör ju alla människor. Av den anledningen är det också väldigt viktigt att byggnaden inte förses med religiösa attribut utan upplevs som neutral, säger Helena Beckman, arkitekt hos arkitektbyrån Tengbom.

PRODUKTER FRÅN KNAUF DANOGIPS

Byggnaden ska uppföras enligt kraven för Miljöbyggnad, minst nivå Silver, uppfylla PTS (programteknisk standard) samt följa Region Skånes allmänna riktlinjer för hållbarhet. I rollen som leverantör till Peab bidrar Knauf Danogips med innerväggsmaterial och en del undertak.

BÅRHUSET I MALMÖ

Byggstart: 2016.
Entreprenör: Peab.
Planerad verksamhetsstart: 2022.
Knauf Danogips har levererat:
Fireboard, Classic Board, Humidboard 2.0 och nedpendlat undertak med Knauf Cleaneo Classic UFF.