Nyheter

Akademiska Hus investerar cirka 1,9 miljarder kronor i ny byggnad för Göteborgs Universitet

Akademiska Hus investerar cirka 1,9 miljarder kronor i en ny byggnad som ska göra det möjligt för Göteborgs universitet att samla Konstnärliga fakulteten mitt emellan Götaplatsen och Korsvägen.

Satsningen blir en viktig del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen och den mötesplats för humaniora, konst och kultur som skapas där.

– Göteborgs universitet har den största konstnärliga fakulteten i Skandinavien med en helt unik bredd av utbildningar och forskning, även i ett internationellt perspektiv. Att vi nu kan samla fakulteten mitt i staden i ett hus som är specifikt anpassat för verksamheten ger fantastiska möjligheter, både för universitetet, för Göteborg och för kulturlivet, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

I den nya byggnaden kan fakultetens båda institutioner Högskolan för konst och design (HDK-Valand) och Högskolan för scen och musik (HSM) flytta ihop. Huset blir hemvist för studenter, forskare och lärare inom alla konstnärliga ämnen, vilket skapar större möjligheter för studenter och forskare från olika discipliner att interagera och nya samarbeten inom de konstnärliga ämnena kan växa fram.

– Tillsammans med Göteborgs universitet skapar vi en effektiv och ändamålsenlig byggnad där Konstnärliga fakultetens alla ämnen kan samlas i lokaler som ger förutsättningar för framstående utbildning och forskning. Universitetsområdet vid Näckrosen stärks som en levande plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Specifika och flexibla lokaler

Satsningen består av en ombyggnad av en del av befintliga Artisten samt en tillbyggnad med två nya huskroppar i sex våningar som kallas Kuben och Längan. Miljöerna kommer bland annat att innehålla verkstäder, multisalar, danssalar, konsertsalar, teatrar, gallerier, ateljéer, musikrum, studior, kontor, café och restaurang.

– Vi är sedan länge kända för våra fina verkstäder och andra speciella lokaler och det vill vi fortsätta vara även i framtiden. I det nya huset har vi satsat mycket på de speciallokaler som krävs för konstnärlig utbildning och forskning, såsom verkstäder för textil, metall, trä och keramik, konsertsalar, övningsrum, fotolabb, studios och blackboxar. Och såklart gallerier och scener där vi kan dela med oss av vår produktion, säger Sanne Kofod Olsen, dekan vid Konstnärliga fakulteten.

Lokalerna får en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov samtidigt som samlokaliseringen i den nya byggnaden medför att fakultetens behov av hyrda lokaler totalt sett kommer att minska med 25 procent jämfört med den yta som de hyr idag. Om- och tillbyggnadsprojektet omfattar sammanlagt cirka 45 000 m2, varav Konstnärliga fakulteten avser att hyra 26 200 m2. Övriga ytor innefattar ett parkeringsgarage samt attraktiva kontorsytor för externa verksamheter med koppling till akademin eller som i ett längre perspektiv kan utgöra yta för fakulteten att växa i.

Uppgång från Västlänken

Projektet innefattar också en uppgång från Västlänken station Korsvägen med butikslokaler med anpassat serviceutbud. Uppgången kommer att vara integrerad i den nya tillbyggnaden Längan och placerad vid hörnet mellan Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön. Med uppgången öppnar byggnaden och universitetet upp ytterligare mot staden, genomströmning och folkliv på omgivande gator ökar och möjligheten till hållbart resande till och från campus förbättras.

Hållbart och långsiktigt

Att bygga hållbart och långsiktigt är av största vikt för både Akademiska Hus och Göteborgs universitetet. Det ställs höga miljökrav i alla byggprojekt och Konstnärliga fakultetens nya hus kommer att byggas med målsättningen att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Som en del i detta arbete kommer återbrukat material att användas där det är möjligt.

Om- och tillbyggnaden planeras att starta i februari 2023. Konstnärliga fakultetens inflyttning planeras att inledas i en första etapp under 2025 och slutföras under 2027.

Om Näckrosenområdet

Med sitt centrala läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen är Näckrosen en plats med stora möjligheter. Här skapar Göteborgs universitet och Akademiska Hus en ny universitetsmiljö för hela universitetet och hela staden – ett nytt centrum för humaniora, konst och kultur för framtidens forskning och utbildning.

Nya Humanisten blev klar i december 2019 och samlar Humanistiska fakulteten under ett gemensamt tak. Förutom den nya byggnaden för Konstnärliga fakulteten med en integrerad uppgång från Västlänkens station Korsvägen pågår planeringen av ett nytt och mer funktionellt universitetsbibliotek. Akademiska Hus påbörjade nyligen ombyggnationen av en del av gamla Humanisten, den så kallade Språkskrapan, till studentbostäder.

Med närhet till såväl kulturinstitutionerna runt Götaplatsen som till Korsvägen och evenemangstråket kommer universitetsområdet Näckrosen om några år vara en ännu mer aktiv och integrerad del av Göteborg.