Nyheter

Så skapar de framtidens stadskärna

Linköping växer kraftigt och etableringen av Ostlänken innebär att stadskärnan behöver växa och utvecklas ytterligare. Digitalisering och ökad grad av tjänstefiering ställer också nya krav. Därför har nyckelaktörer som kommunen, fastighetsägare, handlare och stora arbetsgivare tagit fram en gemensam avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen innebär ett nytt sätt att samarbeta. Med en gemensam målbild och ett tydligare samarbete skapas en tätare, mer levande och mångfacetterad stadskärna.

– För att möta framtidens behov och krav behöver stadskärnans utvecklas och växa både till yta och innehåll, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utmaningen för Linköping, liksom många andra städer, är att förutsättningarna och förväntningarna på innerstaden har förändrats. Ökad e-handel, tjänstefiering och förväntan på ett ökat utbud av upplevelser är några av de saker som påverkar utvecklingen.

– De här utmaningarna klarar vi bara om vi jobbar tätt tillsammans, kommunen, fastighetsägarna och näringslivet. I Linköping har vi nu tillsammans har hittat en gemensam målbild för utveckling av vår stadskärna, och även är överens om hur vi ska ta oss dit genom en gemensam avsiktsförklaring. Stadskärnan har till stor del sett likadan ut de senaste decennierna, nu går startskottet för att utveckla framtidens stadskärna, säger Niklas Borg.

Vunnit Årets stadskärna tre gånger

Linköping har redan vunnit Årets stadskärna tre gånger och nu är ambitionen att ytterligare utveckla den livsvänliga, trygga och attraktiva innerstaden. Äger man fastigheter i city har man ett utökat ansvar eftersom stadskärnan är allas, det är en viktig mötesplats för hela regionen.

– Vi fastighetsägare i city tar ett gemensamt ansvar att se till helheten, det handlar om mer än fastighetsutveckling, det gäller hela platsens utveckling. Avsiktsförklaringen betyder för oss fastighetsägare att vi genom förädling och ombyggnation ska ta höjd för framtiden. Det kan till exempel innebära att bygga flexibla lokaler som enkelt kan göras om för olika behov och olika verksamheter, säger Oscar Åhman VD för Vasaparken Fastighets AB och ordförande i Cityfastighetsägarna.

David Nilsson vd Citysamverkan AB instämmer i att en välmående stadskärna är en plats för alla som bor, verkar och vistas där.

– Samtiden förändras snabbt men stadskärnas ställning som allas vardagsrum består. Avsiktsförklaringen betyder för näringslivet att vi ska vara med och utveckla centrala gator och stråk, vi ska verka för levande bottenvåningar och samnyttjande av lokaler. Vi ska skapa möjlighet till mer upplevelser, fler aktiviteter och ökad handel.