Nyheter

SIGA med innovativ lösning för fuktskydd av fönster

Hersleth Entreprenør med sitt projekt i Solehøyden i Vestby blev pilotprojekt för den nya produkten Rissan 430 grey. En snabb och säker lösning från en välkänd leverantör och samarbetspartner.

Utmanande byggdetalj

Modern arkitektur och ett ökat fokus på energieffektiva lösningar medför krävande byggdetaljer.

En av dessa är sekundärtätningen av fönster för att förhindra läckage ner i konstruktionen. Hersleth Entreprenør är i gång med att uppföra moderna en modern modulbyggnad med precis den här detaljen.

Som en långvarig användare av SIGAs tätningsprodukter fick företaget frågan redan i projekteringsfasen. SIGA hade precis färdigställt produkten Rissan 430 grey. Genom ett tätt samarbete och tester modifierades produkten till sitt färdiga utförande. Goda idéer från projektledaren Remi Hansen var till stor hjälp.

– Huvudanledningen till att använda Rissan 430 grey var den föreskrivna detaljen. Genom att använda Rissan 430 grey sparade vi in flera arbetsmoment och använde mindre material och fick en lösning av hög kvalitet, säger Remi Hansen, Projektledare Hersleth Entreprenør.

– Samarbetet med Remi Hansen och teamet i Hersleth Entreprenør har varit väldigt värdefullt för utvecklingen av Rissan 430 grey. Feedbacken från de som utför arbetet har hjälpt oss att hitta den optimala produkten som nu är lanserad!, säger Claudius Krebs, Teknisk chef Norge SIGA.

Innovativ produkt

SINTEF Byggforsk föreskriver i sina anvisningar att ett helklistrat membran ska användas för detaljen. Traditionella lösningar för fuktsäkringen av fönstersmygen är gröntejp, butyltejp eller bitumenbaserade tätskikt. Dessa lösningar kräver ofta att en underentreprenör utför arbetet, det är tidskrävande och behöver torktid. Med Rissan 430 grey kan detaljen tätas snabbt utan väntetid, utan underentreprenörer ner till temperaturer av -10 grader. Rissan 430 grey kan användas i trä och betongkonstruktioner på grund av sin extrema vidhäftning. För att hitta den optimala lösningen lagerförs Rissan 430 grey i flera bredder.

Se video här: 

https://www.youtube.com/watch?v=68V_COmcU_U