Nyheter

Ramirent Safe Access köper inkråmet i Monteringsställningar

Ramirent Safe Access AB (RSA), som förser kunder med helhetslösningar för uthyrning och montering av byggnadsställningar, väderskydd och fallskydd, har förvärvat inkråmet i Monteringsställningar AB. Förvärvet omfattar material såväl som delar av verksamhetens personal och tillgångar.

Förvärvet stärker RSA:s verksamhet i region Nord, dels genom nya kunder, men även genom att man nu kommer att finnas på platser där RSA inte har någon, eller endast liten verksamhet idag. Förvärvet innebär även att RSA utökar antalet anställda med åtta medarbetare i regionen, vilket bidrar till att man kan minska beroendet av underentreprenörer.

– Jag är mycket glad över att vi kan genomföra det här förvärvet. Det ligger helt i linje med verksamhetens strategiska tillväxtmål. RSA erbjuder kunder en helhetslösning där Monteringsställningars nuvarande verksamhet faller väl in under RSAs struktur. Förvärvet stärker vår närvaro i regionen bland såväl befintliga som nya kunder, säger Johan Wallin, vd på RSA.

Monteringsställningar är ett familjeföretag i Sala, som är väl etablerat i regionen. Företaget har en lång historik inom branschen och har primärt verkat i Sala med omnejd.

RSA kommer genom affären utöka antalet egna hubbar från nuvarande två till tre. För region Nord innebär det att RSA i framtiden kan agera mer lokalt och inte vara beroende av materialleveranser från Stockholm och hubb Öst.

RSA är ett helägt dotterbolag till Ramirent AB och verkar i regionerna Öst, Väst och Nord. RSA förvärvades av Ramirent AB 2015 och är en av Sveriges tio största bolag inom ställningar, fallskydd och väderskydd. Verksamheten utgår från Brunna utanför Stockholm.

Förvärvet blev klart 1 juni 2022.