Nyheter

Bekosta bygget med ett företagslån

Om ditt företags lokaler är i behov av en renovering, en ombyggnation eller liknande är en grundläggande fråga hur själva bygget ska finansieras. Finns det en buffert för plötsliga renoveringsbehov eller utrustning som går sönder? Finns det resurser för att bygga ut eller expandera? Finansieringen kan såklart ske på flera sätt – genom företagets eget kapital, genom yttre investeringshjälp eller genom lån.

Särskilda lån för företag brukar benämnas företagslån. Företagslån kan ges till alla former av företag, från enskilda firmor till aktiebolag. I slutändan är det banken som tar emot låneansökan som avgör om lånet beviljas eller inte. Olika banker och långivare har olika krav: ibland finns omsättningskrav och ibland krävs att någon går i borgen för lånet.

Ett företagslån kan också vara ett alternativ när det behövs investeras i nya maskiner eller annan utrustning. Det finns olika former av företagslån som kan lämpa sig olika bra beroende på vilket behov som ska tillgodoses – förutom det traditionella företagslånet (en klumpsumma som ska återbetalas inom en bestämd löptid) kan företag även låna pengar i form av factoring (att fakturor säljs eller belånas), företagskredit (tillgång till en viss kredit som kan utnyttjas vid behov) eller företagsleasing (utrustning, maskiner eller fordon leasas antingen i form av uthyrning eller avbetalning).

Vilken typ av lån som passar bäst för ett enskilt företag beror på vilket behov som behöver tillgodoses samt hur företagets ekonomi ser ut för tillfället. Utifrån företagets budget och affärsplan kan man utvärdera vilken summa och vilken låneform som är lämpliga utifrån omständigheterna.

Ett sätt att hitta ett lämpligt låneerbjudande är genom att vända sig till låneförmedlare, som till exempel Lendo (som hjälper såväl privatpersoner som företag) eller Krea (som enbart riktar sig till företagskunder). En låneförmedlare kontaktar flera banker åt dig utifrån din ansökan och presenterar därefter flera låneerbjudanden åt dig. Du kan också kontakta såväl storbankerna som andra mindre långivare direkt på egen hand för att se vilka villkor som du skulle kunna erbjudas.

Huruvida ett företagslån är en rimlig lösning beror förstås på företagets ekonomi, förutsättningar och framtidsutsikter. Finns det goda förutsättningar för att lånet ska användas på ett sätt som gynnar företaget? Har företaget råd med lånekostnaderna (räntor, avgifter, osv.)? Man måste förstås göra en bedömning av i vilken utsträckning ombyggnationen, renoveringen eller någon annan form av projekt som man vill låna till kommer att bidra till verksamhetens tillväxt eller vinst.