Nyheter

Framtidens förskolebyggnader

Nu är förskoleförvaltningen i Göteborg stads vision och pedagogiska principer för framtidens förskolebyggnader klara. Principerna ska fungera som mål att sträva efter när Göteborgs Stad tar fram en modell för prefabricerade förskolor.

− Det känns väldigt bra att kunna presentera verksamhetens perspektiv på vad som är viktigast när en ny modell för förskolebyggnader tas fram, säger Tamara Tesanovic, Verksamhetschef Fastighet och säkerhet.

För att kunna bygga förskolor på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt arbetar Göteborg Stad med att ta fram en modell för prefabricerade förskolor. Nu har förskoleförvaltningen tagit fram en rapport där förvaltningens vision och pedagogiska principer för framtidens förskolor presenteras. Principerna utgår utifrån tidigare forskning, erfarenheter från omvärlden, synpunkter från barn och förskolepersonal samt krav på förskolans kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.

Rapporten med principerna är överlämnad till lokalförvaltningen som kommer att ta med den i sitt fortsatta arbete med framtidens förskolor.

− Principerna blir väldigt viktiga för oss i arbetet att utforma och bygga lokaler som stödjer pedagogerna i deras dagliga arbete. De kan också komma att användas vid andra nybyggnationer och vid ombyggnationer av förskolor, säger Lina Cavallin, chef för lokalförvaltningens projektavdelning.

Principerna i urval

Flexibilitet: Förskolans fysiska lärmiljö behöver vara mångsidig och flexibel. Exempel: Den ska planeras utifrån flexibelt antal barn i grupp. Rummen ska kunna användas på flera sätt och utgå från kunskapsutveckling inom förskolans ämnesområden.

Miljöns påverkan på barns lärande och utveckling: Förskolans fysiska miljö ska utformas så den bidrar till barnens trygghet, självkänsla samt lust att lära. Exempel: ljus, ljud och färger ska bidra till barns utveckling och lärande. Rummens utformning ska ge stöd för både samspel och barns rätt till avskildhet.

Tillgänglighet: Förskolans lokaler ska bidra till social, pedagogisk och fysisk tillgänglighet för varje barn. Exempel: Fast inredning i barns höjd. Rummens utformning och storlek ska vara anpassade för lek och aktiviteter för storleksanpassade grupper.

Övergång inne/ute: Förskolans entréer ska vara tydliga, inbjudande och underlätta flödet mellan ute och inne och barns självständighetsträning. Exempel: en entrédörr ska leda in till groventré och kapprum med plats för två barngrupper. Rummet ska ha väl tilltaget golvutrymme för att barn ska ha plats att träna på- och avklädning.

Hygien och integritet: Hygienutrymmen ska ge barnen rätt till kroppslig och personlig integritet och förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Exempel: Integritet vid skötbord och WC där avskildhet respekteras vid toalettbesök. Vägghängda WC i barn och vuxenhöjd.