Nyheter

Forsheda kyrka

De delar på 71 miljoner till underhåll av det kyrkliga kulturarvet

Församlingar och pastorat i Växjö stift delar på cirka 71 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2023. Pengarna går framför allt till takarbeten samt fasad- och fönsterarbeten, invändiga ytskikt, konservering, brand- och stöldskydd, värmesystem och främjande av inomhusklimat.

I kyrkoantikvarisk ersättning delas det ut cirka 48,2 miljoner kronor i Växjö stift, som omfattar stora delar av Småland, Öland samt del av Halland. Dessutom används överblivna medel från 2021 års kyrkoantikvariska ersättning, cirka 7,9 miljoner kronor.

Några av de projekt som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning är:

Forsheda kyrka, Målning och reparation av lanternin och torn

Norra Sandsjö kyrka, klimatstyrsystem

Ryssby kyrka (G-län), konservering textilier

Kläckeberga kyrka, fasadarbeten

Cirka 15 miljoner kronor delas ut som kyrkounderhållsbidrag, ett inomkyrkligt bidrag. Några av de projekt som tilldelas kyrkounderhållsbidrag är:

Vaggeryds kyrka, omläggning av tak

Älghults kyrka, sanering krypgrund

Bockara kyrka, omläggning av skiffertak

På bilden: Forsheda kyrka