Nyheter

JM i Finland skippar onödigt pappersarbete genom digitalisering av eftermarknad och garantiperioden

JM Finland som fokuserar på utveckling av flerbostadshus och hela bostadsområden, sköter idag sina besiktningar utan onödigt manuellt pappersarbete. De utnyttjar integrationen mellan HomeRun och Congrid för att underlätta processen. 

– Med hjälp av HomeRun samlar vi in garanti och felanmälningar från bostäderna till besiktningarna och garantiperioden efter att bostadsköpare flyttat in. Bostadsägarna kan använda  en länk eller göra sina felanmälningar direkt genom portalen och skicka foton på felen. Ärendet finns även automatiskt sparat i Congrid när det skapats. Enligt vår åsikt har denna modell fungerat bra för oss, berättar Anna Sultan, Account Coordinator på JM Finland, som är involverad i implementeringen av HomeRun.

Effektiviser felanmälningsprocessen och gör det enklare för bostadsägarna

JM i Finland ser en otrolig fördel med att implementera HomeRun och på så vis förbättra processen gällande felanmälningar, garanti och besiktningar. 

– Vi kan nu utesluta det traditionella pappersarbetet som tidigare krävdes. Idag använder vi HomeRun och boende gör alla sina felanmälningar digitalt. Rapporterna som vi får ut genom HomeRun är enkla att hantera och informationen är klar och tydlig, berättar Account Coordinator Mari Kauppinen, som också varit en del av implementationen av HomeRun. 

För de boende underlättar denna process mycket när de ska göra sina felanmälningar. De kan även komplettera ärendet när de själva önskar på ett smidigt sätt och följa processen digitalt.

Anna och Mari uppskattar det smidiga samarbetet med HomeRun.

– Samarbetet fungerar mycket bra och HomeRun har utvecklat tjänsten för att möta våra behov. Personalen som sköter support hos HomeRun är väldigt kunniga och hjälper oss snabbt vid eventuella frågor, berättar dom.

JM Finland ingår i JM-koncernen som är en av de ledande bolagen i Norden som fokuserar på både bostadsutveckling och utveckling av hela bostadsområden. Huvudfokus för koncernens verksamhet är nyproduktion av bostäder i Helsingfors storstadsområde och i stora tillväxtorter i Sverige, Norge och Finland.