Nyheter

3D-modellering enklare med Tekla Structures 2022

Tekla Structures styrkor är den objektorienterade modellen som traditionellt ligger nära produktionen. Med nya funktioner i 2022 års version blir det enklare att även arbeta med Allmän-K i Tekla och därmed försvinner behovet av en separat 2D-programvara.

Funktionen Layout tool innehåller många objekt som anpassats för Allmän-K, där användaren snabbt får åtkomst till olika geometrier och färdiga inställningar.

Allmän-K kännetecknas av de delar i ett bygge som utgör grundläggningen samt tillhandahåller måttunderlag och stomlösning till prefab-projektörer. Det innefattar också en rad andra parametrar såsom lastberäkningar, fukt, värme, kyla, tätskikt, luftning, ljud, brand, tjäle och krympning, för att nämna några.

– Allmän-K har traditionellt projekterats i 2D och därför har konstruktörer använt sig av andra programvaror än Tekla för denna del av konstruktionen. Men det finns många fördelar med att i stället projektera Allmän-K i 3D, till exempel revideringsmöjligheterna som är outstanding, säger Anders Jonasson, Senior Consultant på Trimble.

Mer användarvänligt

Att allmänkonstruktörer inte tagit klivet till 3D-modellering av Allmän-K beror enligt Anders Jonasson på att programmen upplevts för detaljerade för att ta fram handlingar för tidiga skeden, då man oftast inte bestämt material än. Men med de nya funktioner som införlivats i Tekla Structures 2022 kan konstruktörer arbeta med Allmän-K med avsevärt mycket mindre ansträngning än tidigare. Det finns nu fler färdiga inställningar i programmet och Layout tool har utökats med funktionalitet som ökar användarvänligheten.

Vilka är då fördelarna med att projektera Allmän-K i Tekla? Förutom de redan nämnda revideringsmöjligheterna blir en modell så mycket mer visuellt tydlig än en 2D-ritning, vilket är till gagn för de medarbetare i projektet som inte har konstruktörens tränade öga. Det blir också enklare att upptäcka eventuella problem tidigare.

– Ökad automatisering och robotisering ställer också högre krav på en detaljerad modell, exempelvis för att kunna använda informationen i modellen för att programmera grävmaskiner och lyftkranar, understryker Anders Jonasson.

Det finns numera också krav från myndigheter att det ska finnas spårbarhet hos de beståndsdelar som stoppas in i en byggnad. Och finns allt modellerat som 3D-objekt underlättar det ju dokumentationen avsevärt.

– Det ger också en fantastisk förvaltningsmöjlighet, när allt finns dokumenterat ner på objektnivå. Och i slutändan underlättar det även rivningsförfarandet, så att man enkelt kan skilja på vad som kan återvinnas eller ska gå på deponi, konstaterar Anders Jonasson.

Kompatibilitet med andra programvaror

Med den förenklade hanteringen av Allmän-K i Tekla Structures blir det också enklare att få andra programvaror att prata med varandra. Beställarsidan sitter ofta med ett annat program än Tekla, likaså markentreprenören, så kompatibilitet med andra programvaror är a och o. I Tekla kan man också plocka in dwg:er från en 2D-ritning och använda som en mall för vidare modellering.

– När vi går mot ett mer industrialiserat byggande som till stor del sker i verkstäder och fabriker i stället för ute på site, får vi en helt annan kvalitetssäkring och slipper plötsliga lösningar ute på plats. Men det ställer i sin tur krav på ett mer gediget grundarbete vilket förutsätter att fler beståndsdelar projekteras i 3D, avslutar Anders Jonasson.

Ta del av webbseminariet:

”Allmän-K”

På bilden: Genomskärning av Tekla-modell över stålhall med platta på mark och sandwichelementväggar. Grundisolering har modellerats med verktyget Floor layout. Det har inställningen Auto-cut och isoleringen klipps automatiskt när det krockar med t.ex betong.