Nyheter

Göteborgs bjuder in konstnärer, designers, och arkitekter att gestalta Harry Hjörnes Plats

Uppdraget handlar om att gestalta den triangelformade platsen – eller ett litet torg, en piazza om man så vill – där Kungsgatan möter Fredsgatan och flera andra gator, granne med Kungsportsplatsen strax intill.

– Här har människor gått i 400 år och det är en speciell plats, en av få välavgränsade i Göteborg och kantad av byggnader från tre olika epoker, säger Iréne Stewart Claesson, designstrateg offentlig miljö och konst, på trafikkontoret.

Idag uppfattas Harry Hjörnes Plats som sliten och otillgänglig, särskilt på kvällen då platsen känns mörk och otrygg, och en plats man skyndar förbi. För att i stället skapa en omfamnande känsla och lyfta platsens kvaliteter, ska Harry Hjörnes Plats rustas upp med konstnärlig gestaltning, ny ljussättning, sittmöjligheter och mer grönska. Till detta arbete bjuder Göteborgs Stad nu in kvalificerade konstnärer, designers och arkitekter att anmäla sitt intresse

– Vi behöver lära mer hur vi ska arbeta med gestaltning som kan ses som tillämpad konst, när vi utformar platser och vad som ska finnas där. Därför testar vi nu att gå ut brett.

Staden är full av formgivna objekt men det är inte alltid de är tänkta för den miljön de står i. Med detta uppdrag vill Göteborgs Stad utgå från en idé kring konstnärlig gestaltning och låta det vara utgångspunkt för utformningen av platsen, samtidigt som det ska samspela med de krav som finns på en fungerande stadsmiljö.

– Detta är en spännande balansgång och vi hoppas att många kvalificerade vill anmäla intresse för projektet, säger Iréne Stewart Claesson.

Uppdraget kring konstnärlig gestaltning vill Göteborgs Stad se främst i mitten av platsen, i den ”inre” triangel som uppstår mellan de stora gångstråken. Men utgångspunkten för det konstnärliga uppdraget är ändå upplevelsen av hela platsen.

Den nya gestaltningen av Harry Hjörnes Plats sker i samverkan med fastighetsägarna runt omkring och projektet Rain Gothenburg, som ingår i stadens satsningar inför 400-årsjubiléet 2023.

Det konstverk, den installation eller vad det nu kan bli, ska därför också förhålla sig till att platsen ska vara attraktiv året om och oavsett väder. Som att det regnar och blåser en hel del i Göteborg och att staden vill bli ”väldens bästa när det regnar”.

– På Harry Hjörnes Plats är en av uppgifterna att samspela med regnet och årstiderna, säger Iréne Stewart Claesson.

Tidplan för gestaltning och upprustning

16 juni: Sista dagen för intresseanmälan.

Därefter väljer en bedömningsgrupp ut tre kvalificerade sökande som under sommaren får utveckla var sitt skissförslag. Besked ges i slutet av juni.

Början september: inlämning av de tre skissförslagen

Slutet september: Bedömningsgruppen beslutar vilket förslag Göteborgs Stad går vidare med.

Tanken är att upprustningen och gestaltningen ska vara genomförd under 2024.

Kostnadsberäkning

Platsens upprustning beräknas kosta totalt 18 miljoner kronor.

Av dessa utgör sex miljoner kronor kostnader för konstnärlig gestaltning, ljussättning, växtlighet och sittmöjlighet.

De privata fastighetsägarna runt platsen – bland andra Balder, Castellum, Hufvudstaden, Vasakronan och Novier – har sagts sig beredda att delfinansiera med halva beloppet, alltså tre miljoner kronor, men inget avtal är klart.

Närmare information om intresseanmälan, direktupphandlingen med mera finns på:

https://stadsutveckling.gotebo…