Nyheter

Sveriges näst största autostorelager med 149 robotar som plockar varor

I Örebro har Infrahubs byggt ett centrallager åt Matsmart. Lagret är Sveriges näst största autostorelager med 149 robotar som plockar varor. Förutom högteknologi och effektivitet har stort fokus lagts på designen, både extern och internt.

– Med en trivsam och tydlig design och inredning blir det lättare att hitta rätt personal. Det skapar glädje och gemenskap och sjukfrånvaron blir lägre. Och om personalen mår bra ökar produktiviteten, säger Infrahubs vd Hans Bengtsson.

Han konstaterar att större delen av de lager som finns i dag i Sverige inte är anpassade till e-handel och morgondagens logistik. 

– I de lager vi bygger vill vi skapa en känsla av advokatkontor eller en restaurang vid Stureplan. Dagens lager får mer och mer teknik och kraven på personalen har höjts. Med en bra arbetsmiljö blir det lättare att attrahera kompetenta medarbetare.

Designen på Matsmarts nya centrallager är gjord efter kundens önskemål och grafiska profil. 

– Matsmart har ett koncept med stort fokus på miljön där dom gör en stor insats. De har slogans som ”no waste” och ”Save the planet”. Dom värderingarna har vi försökt bygga in i designen, säger Hans Bengtsson.

Kort byggtid

En utmaning för totalentreprenören Northpower stålhallar var att det är en stor hall som skulle byggas på kort tid.  Dessutom bjöd vädret och marken på en del oväntade svårigheter. 

– Fösta tiden regnade det extremt mycket. Vi fick köra dit extra berg och vi stötte även på berg som vi måste spränga innan vi kunde börja med grundläggning för plattan och förbereda för prefabplintarna, säger Simon Enqvist som är produktionschef på Northpower Stålhallar.

– Det var viktigt att få tätt hus så fort som möjligt så att vi kunde gjuta golvet utan att vara beroende av väder och vind. Golvet behövde även vara klart i tid så att monteringen av det automatiska robotplocklagret kunde påbörjas.

Höga krav på golv

Kraven på golven är väldigt höga i lager med automatisering. De ska hålla låg tolerans för ojämnheter och sprickbildningar. Det finns även krav på punktbelastning. 

– Stora automationslösningar väger mycket och beroende på typ av varor som hanteras kan viktbelastningen bli väldigt hög på golvet. Samtidigt gäller det att bygga även för morgondagens krav. Vi bygger alltid golv som klarar automatisering även om kunden inte ska ha det i första skedet, säger Hans Bengtsson.

På taket till Matsmarts nya centrallager har en solcellsanläggning som täcker 3 000 kvadratmeter byggts. 

– Vi konstruerar alla byggnader så att det ska gå att ha solpaneler på taket, och erbjuder kunderna den möjligheten. För Infrahubs är det en självklarhet att energin ska vara så grön som möjligt. Detta ger också ett viktigt signalvärde till företagets kunder och marknad.

Högt tempo

Infrahubs koncept är att ta hand om hela processen vid bygget av ett lager. Det innefattar design, installation av automation, konsultation, uppförande av fastigheten och planering av flytt från tidigare lager.

– Vi minimerar risken i projektet för kunden och koordinerar alla delar av bygget. I stället för att kunden ska hålla kontakt med 10–15 entreprenörer behöver de bara ha kontakt med oss. Att vi har korta byggtider ger även lägre kvadratmeterpriser, säger Hans Bengtsson.

Northpower är specialiserat på just stålhallar vilket hjälpte till att klara det snabba tempot i bygget.

– Vi gör bara stålhallar och har hela kedjan från projektering och tillverkning till montering. Det gör att vi har koll på kvaliteten och även på ledtiderna. Vi vet när vi kan leverera, säger Simon Enqvist.

Bra underentreprenörer

Men allt går inte att kontrollera. Pandemin gjorde att det blev förseningar på leveranser av takplåt och väggpaneler. 

– Då får man anpassa sig. Vi gick upp till tvåskift och jobbade natt en tid. När sådant händer är det viktigt att ha bra underentreprenörer. Vi har ett antal entreprenörer som vi vet att vi kan lita på och dom vet vad vi förväntar oss av dom. Tidsplanen måste hållas, understryker Simon Enqvist.

Tomten där Matsmarts nya lager byggts är planerad för en eventuell utbyggnad i framtiden. 

– Vi svetsar inget. Stålstomme, fackverk och balkar skruvas ihop. Det enda som skjuts fast är takplåten. Det gör det lätt att bygga ut en stålhall om behov skulle uppstå. En fasadvägg kan monteras bort eller så kan portar användas för att få kontakt mellan befintlig hall och en tillbyggnad, förklarar Simon Enqvist.

FAKTA:

Tidplan: sommar 2021–vår 2022

Byggherre: Infrahubs

Totalentreprenör: Northpower Stålhallar AB

Kostnad: 450–500 Mkr