Nyheter

Fasadgruppen förvärvar danska Stenklint

Fasadgruppen expanderar sin verksamhet i Köpenhamnsregionen genom förvärv av fasadentreprenören Stenklint A/S.

Stenklint grundades 2009 och utgår från Valby utanför Köpenhamn. Bolaget specialiserar sig på renovering av fasader, fönsterbyten och projektledning, och har stor erfarenhet av att agera huvudentreprenör i samband med renoveringsprojekt. Stenklint har 22 heltidsanställda och omsatte drygt 25 MDKK verksamhetsåret 2021/22.

– Stenklint blir med sitt starka renommé, sina skickliga hantverkare och många nöjda kunder ännu ett bra komplement till Fasadgruppen i Köpenhamn där vi nu ytterligare stärker vår marknadsposition. Vi ser fram mot att välkomna teamet på Stenklint, utbyta erfarenheter och genomföra nya projekt tillsammans”, säger Peter Andersen, affärsområdeschef Fasadgruppen Danmark.

– Vi har sedan starten satsat på att skapa värde för våra kunder genom att kombinera traditionellt hantverkskunnande med den senaste tekniken. Nu ser vi fram mot att bli en del av ett större sammanhang och samarbeta med de andra bolagen i Fasadgruppen, säger Lars Bonde Lindberg, vd för Stenklint.

Fasadgruppen finansierar förvärvet med egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom 30 handelsdagar förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 5 MDKK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) under 24 månader. Förvärvet förväntas slutföras under maj månad.