Nyheter

Kraftig ökning av bostadsbyggandet under första kvartalet 2022 för OBOS

Resultat före skatt uppgick till 674 (650) MNOK under första kvartalet. OBOS sålde 1 089 (1 132) bostäder netto, varav 456 (518) i Sverige. Produktionsstart av 1 170 (895) bostäder, en ökning med 23,5 procent jämfört med första kvartalet 2021. 6 108 (5 128) bostäder under produktion vid utgången av första kvartalet (netto), varav 2 557 (1 805) i Sverige.

Medräknat alla projekt som OBOS utvecklar med partners, inklusive hälftenägda Solon Eiendom, var över 7 500 bostäder under uppförande. Stark balansräkning möjliggör fortsatt hög aktivitetstakt även under osäkrare tider.

– Vi har nu ett rekordhögt bostadsbyggande, trots utmaningar med långa tillståndsprocesser i en del kommuner. Bostadsbyggandet är först och främst viktigt för att möta efterfrågan på bostäder och säkerställa en balanserad bostadsmarknad, men det bidrar också till att hålla aktiviteten och sysselsättningen uppe. Vi har ambitioner att starta många projekt i år trots turbulenta tider, men för att vi ska lyckas med detta behöver takten öka i kommunernas detaljplane- och bygglovsprocesser, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

– Detta skapar osäkerhet och utmaningar i hela byggbranschen, främst kopplat till uppstart av nya projekt. Vi har under första kvartalet ägnat mycket tid åt att kartlägga leverantörskedjorna i vår egen produktion och tillsammans med våra entreprenörer, säkerställa bra rutiner för sanktionsuppföljning och kontinuerligt följa upp kontrollen över materialförsörjningen för att kunna starta i gång projekt, kommenterar Daniel Kjørberg Siraj.

– Pengar som vi tjänat in under goda år måste satsas på byggande även under sämre år om OBOS ska kunna uppfylla sitt syfte att ge sina medlemmar ett bra bostäder över tid, säger Siraj.

– Vår starka balansräkning tillsammans med en bra likviditetsportfölj ger robusthet och handlingsfrihet att bygga och investera även i osäkra tider, säger Daniel Kjørberg Siraj.

– Efter att vi ökade utbudet som erbjuds med boköpsmodeller i slutet av februari ser vi ett ökande intresse för både OBOS Deläga och OBOS Bostart och vi tror att dessa modeller täcker ett viktigt behov på marknaden, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Rapporten för första kvartalet 2022 finns i sin helhet:

här.