Nyheter

Tjänster och produkter anpassade för installationsmarknaden

Som ett led i en differentierad kommersiell strategi kommer GROHE de kommande månaderna lansera nya, anpassade produkter och tjänster på installationsmarknaden.

I fjol presenterade GROHE en ny kommersiell strategi med större fokus på målgruppernas individuella behov och krav. Något som har förändrats drastiskt de senaste åren. Med den nya strategin effektiviserar GROHE kontakten med målgrupperna genom individuella produkter, tjänster och support till kunder på såväl den privata som den professionella marknaden.

– Vi arbetar alltid nära våra partners och har gjort så även när vi tagit fram den här marknadsstrategin. Det handlar främst om att utnyttja vår omfattande expertis och bygga vår position i branschen, säger Ulf Fogelström, Leader, Sweden, LIXIL EMENA och tillägger:

– Vi har känt behovet av en mer mångsidig strategi som ytterligare kan stärka våra kunders affärer. Att vi tagit fram strategin tillsammans skapar starka band som vi är väldigt stolta över och som vi tror kommer att gynna alla parter på lång sikt.

Under den första halvan av 2022 är strategin på väg att implementeras på den svenska marknaden och under de kommande månaderna kommer GROHE att presentera ett antal nya produkter, tjänster och utbildningserbjudanden som är tillägnade den professionella marknaden.

Lanseringen kommer att genomföras både direkt till kunder och via större kampanjer som bland annat fokuserar på strategiskt arbete, kommersiellt stöd, utbildning och omfattande servicepaket.