Nyheter

Det är viktigt med rätt skyddskläder

Att arbeta inom vissa branscher, i synnerhet byggbranschen, innebär att det är väldigt viktigt med rätt skyddskläder. Korrekta skyddskläder skyddar både den som arbetar och andra runt omkring. Vilka skyddskläder man behöver ha till olika arbeten ser olika ut och har olika funktioner. 

Lagerutrustning, skyddskläder och annat som arbetet kräver är självklart arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla. Det är även arbetsgivaren som ska stå för kostnaden av skyddskläder om arbetet kräver det och se till så att de används rätt.

Skyddskläder skyddar

Rätt kläder kan vara det som skyddar en arbetare från att bli skadad eller sjuk. Har man exempelvis ett arbete som riskerar att påverka hörseln negativt, bör man använda hörselkåpor eller öronproppar. Vilken typ av hörselskydd som behövs beror på vilket arbete som ska utföras. Vissa arbeten kräver ordentliga skydd för öronen medan det räcker med vanliga öronproppar för andra.

Arbetshandskar är en annan typ av skyddskläder som man använder inom många yrken. Dels så handlar det om att skydda händerna mot skador men även att skydda dem mot bakterier och diverse frätande eller på annat sätt farliga medel. Arbetshandskar av olika material och typer kan användas till allt från vård och omsorg till industriarbeten. Inom vården används ofta tunna plasthandskar medan elektriker behöver isolerande handskar som tål hög spänning.

Om det finns risk för att tappa tunga eller vassa objekt kan skyddsskor med stålhätta behöva används. Dessa skydda fötterna från hårda stötar och är nödvändiga för de som arbetar med tunga maskiner eller dylikt. Det är dock viktigt att skor med stålhätta även är bekväma och lätta att gå i, annars riskerar de att belasta kroppen på fel sätt. Arbetsskor ska många gånger också vara varma och även tåla hårt väder och kalla temperaturer.

Arbetskläder och skyddskläder

Det är skillnad på arbetskläder och skyddskläder, speciellt när det kommer till vem som ska stå för kostnaden av dessa. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla de skyddskläder som krävs för att utföra arbetet. För att bestämma vilka skyddskläder som är nödvändiga för arbetet görs ofta en riskanalys.

När det gäller arbetskläder är det dock inte arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla sådana. Arbetskläder kan till exempel vara en jacka, ett par byxor eller en mössa. Inom en del yrken så kan det diskuteras vad som egentligen räknas som skyddskläder respektive arbetskläder. Inom vissa branscher, som till exempel barnomsorgen, menar många att det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla ytterkläder. Detta eftersom det ingår i arbetsuppgifterna att vistas utomhus med barnen oavsett väder.

Det finns dock inget som säger att arbetsgivaren är skyldiga till detta. Det är upp till varje företag att själv bestämma om och vilka kläder de erbjuder. Många arbetsplatser väljer ändå att köpa in arbetskläder till sina anställda, då de vill att alla ska känna sig bekväma på jobbet.