Nyheter

Assemblin skalar upp säkerhetserbjudandet

Efterfrågan på säkerhetsinstallationer förväntas växa i och med ökade krav på trygghetsskapande åtgärder i byggnader. Assemblin är en framgångsrik leverantör inom säkerhetsinstallationer sedan 15 år tillbaka och satsar nu på att skala upp affären i hela landet.

Tillsammans med data och tele utgör säkerhet cirka en tredjedel av den totala elinstallationsmarknaden i Sverige. Under de senaste åren har säkerhetsbranschen vuxit stadigt, med en årlig tillväxt på över sju procent. Efterfrågan drivs bland annat av teknisk utveckling och ökade krav på trygghetsskapande åtgärder.

Assemblin är en av Sveriges största säkerhetsleverantörer. 30 av Assemblins filialer, främst i väst och syd, har kompetens inom säkerhetsinstallationer och organisationen utgörs av 200 medarbetare. Erbjudandet omfattar lås- och passersystem, brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, kamerabevakning (CCTV) och utrymningslarm med talat meddelande (UTM/TUL).

Under de senaste åren har Assemblin El tecknat flera avtal med fokus på säkerhetstjänster, bland annat med Swedavia och Kriminalvården. Tack vare den stora efterfrågan på kvalificerade tjänster inom säkerhet satsar nu Assemblin på att utveckla erbjudandet och utöka verksamheten. För att stärka filialernas kunskaper planeras ett kompetenscenter med fokus på just säkerhet.

– Vi har ett starkt erbjudande inom säkerhetsinstallationer och mycket kompetenta medarbetare. Vi satsar nu på att expandera vårt framgångsrika koncept till fler orter och att knyta till oss fler duktiga medarbetare, både organiskt och genom förvärv, säger Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El.