Nyheter

Utbildning tryggar arbetsmiljön på svenska byggen

– Alla insatser som görs efter en arbetsplatsolycka har alltid gjorts för sent, säger Ulrika Dolietis, VD på branschorganisationen Håll nollan, som arbetar för noll olyckor i byggbranschen. Vid sidan av VD-rollen sitter Ulrika i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn.

Det är Folkuniversitetet i Gävleborg som, på uppdrag av myndigheten för yrkeshögskolan, utbildar arbetsmiljöingenjörer – specialiserade för byggsektorn.

– De studerande blir specialiserade på byggbranschens arbetsmiljölagar. Efter utbildningen kan de stötta sin organisation genom hela byggprocessen, redan från de avgörande tidiga skeendena vid anbud och projektering, berättar Patricio Widén som är lärare vid utbildningen. Utbildningen är fyra terminer lång och ges till 75% på distans vilket gör att vi har studerande från många orter runt om i Sverige. De har alla yrkeserfarenhet från byggbranschen och visar ett starkt engagemang för gemensamt förändringsarbete i strävan mot noll-vision vad gäller olyckor och dödsfall på våra svenska byggen.

God arbetsmiljö, låg skaderisk och hög säkerhet på arbetsplatsen eftersträvas av alla arbetsgivare och utvecklingen på svensk arbetsmarknad har gjort stora framsteg. Men säkerheten inom byggbranschen behöver fortfarande stärkas. 2020 inträffade 10 arbetsplatsolyckor med dödlig utgång på svenska byggen men trenden är att det går åt rätt håll..

– Arbetsmiljöfrågorna får alltmer fokus i samhället i stort och så även i byggbranschen, vilket är glädjande! Dessa blivande arbetsmiljöingenjörers kompetens efterfrågas på ett helt annat sätt i dag. Utbildningen ger både en djupare och en bredare kunskap i arbetsmiljö skräddarsydd för just byggbranschens behov. Det är en viktig utbildningssatsning för att vi ska kunna hålla nollan, säger Ulrika Dolietis.