Nyheter

SAINT-GOBAIN tar sin del av ansvaret att digitalisera byggkedjan

En viktig byggsten för att digitalisera hela kedjan inom Byggbranschen är att anta gemensamma standarder, anser Saint-Gobain Sweden. Detta gäller både den information som skickas mellan företag och hur produkter identifieras. När branschen enas om och inför standarder, öppnas möjligheter för automatisering och optimering.

– BYGGSEKTORN LIGGER efter många andra branscher när det gäller digitalisering, och det är viktigt att vi får en stark gemensam grundstruktur för att kunna höja effektiviteten, säger Charlotte Sperling, CIO på byggmaterialkoncernen Saint-Gobain Sweden AB. Effektivitet kan ökas i alla delar av byggkedjan och leda till betydande tidsbesparingar i byggprojekt, minskad total miljöpåverkan och bättre lönsamhet. Det kan också stärka samarbeten och bygga långsiktiga och förtroendebaserade partnerskap.

Saint-Gobain Swedens strategi är därför att aktivt satsa på att nå ett antal standards. Vi gör detta genom att tillse att vår organisation är stärkt med mål, kompetenser och resurser. Vi deltar aktivt i branschorganisationer och pilotprojekt för att ta vår del av ansvaret att driva digitaliseringen av hela kedjan, säger Charlotte Sperling, som också sitter i styrelsen för branschorganisationen BEAst – Jag ser tydligt nyttan av digitala arbetsprocesser där den nya tekniken kan bidra till nya affärsmodeller och tjänster, som t. ex. automatiserad materialoptimering i projektering, och miljödatarapportering. Vi vill att våra kunder ska få tillgång till och kunna använda information och data kopplat till våra produkter och system genom hela sina processer från digitala modeller till leverans i rätt tid på rätt plats, och senare även i förvaltningsledet, säger Tommy Haglund, affärsutvecklare inom Saint-Gobain.

– Min vision är att digitaliseringen kommer skapa en högre produktivitet, kortare ledtider och spårbarhet genom hela processen från tillverkning till återbruk av produkter, säger Tommy, som också sitter med i BIM Alliance intressentgrupp för Produkter och Material.

Lotta Kjellén är affärsprocessansvarig vid Saint-Gobain Sweden och är engagerad både i BEAsts projektgrupp kring Peppol-format och branschens arbete inom Miljödata NU: Med Peppols nätverk öppnas helt nya möjligheter till effektivisering, säger Lotta. En koppling som förut ofta kunde ta oss 5-6 kalendermånader att få på plats, tog nu i februari endast 1 kalendervecka och 5 faktiska arbetstimmar.

– Vi vill vara en aktör med tydlig strategi att använda BEAst och Peppolstandards, och vi tar aktiv del i pilotprojekt i branschen för att bidra till den gemensamma framdriften. Pär Wiklund är masterdata-ansvarig vid Saint-Gobain och arbetar med att säkerställa digitaliseringen av de material som företaget tillverkar och tillhandahåller: – Alla våra artiklar och produkter ska vara unikt definierbara, spårbara och läsbara och kunna användas som information längs hela kedjan. Det är den data som ligger till grund för BIM objekten i modelleringsfasen, som specificerar exakt material för att uppfylla olika krav, identifiering av material i ordrar och leveranssedlar, och den data som används för att populera kunders webshopar och inköpsportaler. Vi använder följande standarder när vi ”klär” en artikel med data: Vilma-standarden för beskrivningen av materialets egenskaper, ETIM för att klassificera artikeln, och GTIN-standarden för spårbarhet och identifikation per artikel, och GMN ger detsamma men per produktgrupp.

– Vår nästa utmaning är miljödata. Från våra EPDer så ska vi och våra kunder kunna ta ut CO2 data och räkna om värdet per levererad order.

Om Saint-Gobain Sweden

I Sverige finns cirka 40 Saint-Gobainägda företag med 3 650 anställda, uppdelade i verksamhetsnaven byggprodukter, innovativa material och byggvaruhandel. Saint-Gobain Sweden AB tillhör verksamhetsnavet byggprodukter och står bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Saint-Gobain i Norden och Baltikum har cirka 13 000 anställda i över 100 företag. Globalt finns Saint-Gobain i 67 länder och har över 170 000 anställda.