Nyheter

Branschen måste ta digitalisering och hållbarhet framåt tillsammans!

Genom att skapa digitala arbetsflöden kan du lättare hantera framtidens utmaningar och ta ansvar genom din byggnads hela livscykel. Med en byggbar modell i öppet format blir din modelleringsdata användbar både direkt – och för kommande generationer.

Digitalisering har mycket med kunskap att göra. Kunskap hos beställare, alla involverade i projektering och produktion, och inte minst i förvaltningen och framtida användning. Samtidigt är individens mindset jätteviktigt för att kunna förändra, där krävs delaktighet och förståelse av varför.

Nyttan med byggbara modeller och modellbaserat byggande ligger i dess exakthet – exakta detaljer, mängder och en fungerande konstruktion. Det ger en gemensam syn på det arbete som ska utföras och reducerar fel, kostnader, spill och väntetider ute i produktion.

Framtidssäkrade modellfiler ger insikter närsomhelst under byggnadens livscykel

Den stora utväxlingen i att satsa på byggbara modeller blir en vinst även för kommande användning.

– Du kan exportera den byggbara Tekla-modellen med hög detaljeringsgrad till det öppna IFC-formatet, vilket gör den hanterbar för andra system och även tillgänglig framåt i tiden, förklarar Tove Lindblad, affärsutvecklingschef på Trimble Solutions Sweden som levererar Tekla Structures, marknadens mest avancerade BIM-programvara. Att datan är korrekt och går att få fram, närsomhelst under byggnadens livscykel, är en nödvändighet om vi vill tänka och arbeta hållbart och cirkulärt.

Hållbar konstruktion kräver byggbar data

– Användningsområdena för byggbara modeller ökar hela tiden, förklarar Tove Lindblad. Ett högaktuellt exempel är att nyttja modellerna vid framtagningen av de lagstadgade klimatdeklarationerna. Deklarationerna är byggherrens ansvar enligt Boverket, men där entreprenören står för den information som ska rapporteras in.

Det är än mer tydligt att de byggbara modellerna kommer att göra stor nytta i detta avseende, då en automatisering vid framtagning av deklarationerna är möjlig. För att optimera automatiseringen kan du nyttja den exakta konstruktionsdatan från din modell, vilket är en fördel vid framtagningen av dessa klimatdeklarationer. Arbetsflödet förenklas betydligt för alla som behöver redovisa klimatpåverkan och du kan också enkelt redovisa miljöbelastningen för använda byggmaterial i din byggnad.

– Vidare kan man redan i ett tidigt anbudsskede förstå innebörden av hur konstruktionen påverkar mängden inbyggd koldioxid, vid olika konstruktionslösningar. I den nya versionen av Tekla Structures 2022, finns nu applikationen Embodied Carbon Calculator, som visuellt visar koldioxidinnehållet i din Tekla-modell. Detta möjliggör att du som konstruktör förstår vad olika konstruktionsval resulterar i gällande koldioxidinnehåll.

Om Tekla Structures

Tekla Structures från Trimble används för projektering, konstruktion, produktion och informationshantering i öppna format. Det är den mest avancerade BIM-programvaran med en hög detaljeringsnivå (LOD) som ingen annan på marknaden kan mäta sig med. Tekla Structures 2022 med många nyheter har precis lanserats.

Tekla.com/se