Nyheter

Då är bilabonnemang rätt alternativ för verksamheten

De senaste åren har det blivit alltmer populärt med bilabonnemang som alternativ till att leasa eller hyra bil i traditionell mening, framför allt privat. Även för företag kan det dock vara ett alternativ som är värt att överväga – i vissa sammanhang kan det till och med vara den ultimata lösningen.

Detta är ett bilabonnemang

Ett bilabonnemang är egentligen precis vad det låter som – du ingår ett avtal för att abonnera en bil. Konceptet är relativt nytt i Sverige (du kan hitta några alternativ på bilabonnemang.nu), men det har fått allt stadigare fotfäste den senaste tiden.

En bilprenumeration, som det också kallas, är en form av hyrbilsavtal som kan liknas med leasing och traditionell biluthyrning. Det finns dock ett och annat som skiljer dem åt.

Så skiljer sig abonnemang från leasing och att hyra

Den främsta skillnaden mellan ett leasingavtal och ett bilabonnemang är vanligtvis hur lång period du hyr bilen. Leasing, både privat och inom verksamheter, omfattar i de allra flesta fall långtidskontrakt som sträcker sig över flera år. Månadskostnaden för leasingavtal tenderar också att variera en del från månad till månad, vilket sällan är fallet för bilabonnemang. En annan stor skillnad är att du ofta har möjlighet att köpa bilen i samband med att avtalet går ut, när du leasar.

Ett bilabonnemang avser oftast en kortare tid än ett leasingavtal och har inte en flerårig bindningstid på samma sätt. I den bemärkelsen är bilabonnemanget med andra ord mer likt traditionell biluthyrning – men det finns som sagt några skillnader där också.

Hyrbil är något du vanligtvis vänder dig till när du enbart behöver ett fordon under en kort period, vanligtvis bara någon dag. Eftersom du har den hyrda bilen så kort tid är kostnaderna ofta ganska höga både för bilen och eventuella försäkringar samt självrisk. Hyrbil är ett bra alternativ om du tillfälligt är i behov av en bil.

Leasing är alltså ett bra val om du är ute efter ett flerårigt avtal och hyrbil om du behöver en bil en kortare tid. Bilabonnemanget kan vara det perfekta valet om du befinner dig någonstans mitt emellan. Behöver du bil en längre period, samtidigt som du vill undvika en lång bindningstid, så kan bilabonnemanget både vara det mest prisvärda och enklaste alternativet.

Därför kan bilabonnemang vara rätt val

De flesta stora aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen jobbar med projekt samt på flera platser i landet. Det är med andra ord inte ovanligt att företag skickar ut anställda till nya orter under perioder av året.

För verksamheter där detta gäller kan bilabonnemang vara värt att överväga när det behövs en bil på plats. Summorna för en traditionell hyrbil kan sticka iväg väldigt snabbt och kan framför allt kännas osäkert när man inte vet hur länge ett projekt kommer att pågå.

Med bilabonnemang finns friheten att ha tillgång till en bil på heltid, samtidigt som du med kort varsel kan säga upp avtalet när ett projekt blir färdigt eller om något annat förändras.

Bilabonnemang, leasing och hyrbil har alla sina fördelar beroende på situation. För många företag som har personal i rörelse och kräver flexibilitet, är bilabonnemanget ett relativt nytillkommet alternativ som kan vara värt att överväga