Nyheter

Sitowise etablerar sig i Sverige: Utmanar den tekniska konsult- och ingenjörsbranschen

Med ursprung i Finland, expanderade Sitowise till Sverige redan 2019 genom förvärvet av det välrenommerade byggnadskonstruktionsbolaget Byggnadstekniska Byrån. Bolaget har sedan dess fått sällskap av fler experter genom förvärven av TFIP, VVS-Kompetens, Infracontrol och Mavacon.

Dessa bolag är märkbara aktörer i sina områden och de utgör nu grunden för Sitowise Sverige – en signifikant spelare, redo att positionera sig på den svenska marknaden.

– Sitowise har det som krävs för att leverera projekt och lösningar i världsklass. Sitowise har lysande arbetstagare som med sin expertis och rätt inställning att leverera varje dag, kan garantera våra kunder största möjliga värde. Vi har valt de segment som vi verkar inom och där är vi specialisterna, säger Jonas Larsson, landschef för Sitowises verksamhet i Sverige.

Sitowise Sverige tillhandahåller tjänster inom byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Tjänsterna omfattar idag byggnadskonstruktion med expertis inom stommar och struktur, samt geoteknisk design. Sitowise har även ett robust erbjudande inom komplexa installationer både inom byggnader och infrastruktur, IT-plattformar för infrastrukturella system och trafikövervakning, samt experttjänster inom underjordiska installationer, mark och VA.

– Vi vill positionera Sitowise som en utmanare i Sverige. Det behövs ett företag som är väletablerat och stort nog att ta ansvar i komplexa och svåra projekt, men fortsatt har kunden i centrum. Hållbarhet är en integrerad hörnsten i vår verksamhet. Vårt löfte till våra kunder samt även nuvarande och potentiella arbetstagare är att vara det hållbara alternativet. Utvecklingen av våra bolag i Sverige har varit starkt under 2021 och nu växlar vi upp för nästa etapp på vår gemensamma resa, fortsätter Jonas Larsson.

Sitowise sysselsätter idag cirka 300 specialister på flera orter runt om i Sverige. Verksamheten och Sitowises tjänsteutbud växer stabilt, såväl organiskt som genom framgångsrika förvärv.