Nyheter

Världens första tiltkompenserande stånglösning i kombination med totalstationer för lantmätare och mättekniker

Leica AP20 AutoPole och Leicas robotiska totalstation är världens första kombination som löser tre utmaningar i arbetsflödet för mättekniker vid inmätning och utsättning: att hålla stången helt vertikalt och stabilt, att manuellt i programvaran behöva ange prismats höjd över mätytan, att totalstationen låser på rätt prisma på en plats där flertalet prismor befinner sig. 

AP20 AutoPole kombinerar en intelligent sensor med en ny prismastång. Tillsammans med Leicas nuvarande sortiment av robotiska totalstationer skapas en unik lösning för ett mer autonomt arbetsflöde.

– Leica Geosystems förstår att tidspressade scheman, marknadens ökade förväntningar på korrekt mätdata och tuffare budgetramar sätter ökad press på våra kunder lantmätare och mättekniker, säger affärschefen för totalstationer, Hans-Martin Zogg, på Leica Geosystems. AP20 AutoPole är en game changer då den löser flera av mätteknikernas utmaningar. Funktionerna med tiltkompensation och automatisk avläsning av prismats höjd är absolut unika och ändrar hur inmätning och utsättning utförs med totalstationer i branschen.

AP20 AutoPole tiltkompensation ökar effektiviteten. Det är inte längre nödvändigt att mätteknikern håller stången helt vertikal och stilla vid inmätning och utsättning. Funktionen minskar tiden det tar, ökar flexibiliteten och säkerheten genom att mätteknikern kan utföra mätningen på svårtillgängliga ställen.

Genom att automatiskt uppdatera prismats höjd över mätytan i programvaran, säkerställer systemet att insamlad mätdata alltid är korrekt. Därmed undviker mätteknikern mätfel som måste korrigeras i efterhand och eventuella återbesök.

Dessutom säkerställer funktionen TargetID att totalstationen låser på rätt prisma och ger korrekt mätdata. Dessa innovativa lösningar är ännu ett steg mot mer autonoma arbetsflöden som går i linje med Hexagons ambition att utveckla autonoma lösningar som leder till ökad produktivitet, säkerhet och hållbarhet.