Nyheter

Så blir slutnotan för Sara kulturhus

Slutkostnaden för kulturhusprojektet i sin helhet kommer att landa på 1 245 mnkr. Utifrån budgeten på 1 170 mnkr innebär detta ett överdrag på omkring 6 procent.

För Skellefteå kommun som är byggherre för kulturhusdelen, innebär detta en merkostnad på 6 miljoner kronor. För Skellefteå industrihus, som stått för byggandet av hotelldelen, blir summan 69 miljoner kronor över budget.

– Som vi tidigare påpekat så har projektets komplexitet och innovationshöjd under resans gång skapat utmaningar som vi inte alltid kunnat förutse. Givetvis har målet hela tiden varit att hålla budgeten men när det gäller så här stora och komplexa projekt som byggs över flera år finns många osäkerhetsmoment. Prisökningar och förseningar i samband med pandemin är viktiga förklaringar till slutkostnaden, säger Jan Sundbom, förvaltningschef på Support och lokaler.

Budgetöverskridandet på 6 procent landar till största delen i kommunens bolagskollektiv, vilket innebär att skattekollektivet bara påverkas marginellt.

– Vi tog höjd för budgetöverskridandet redan i bokslutet för 2021 så det kommer inte att påverka Skellefteå kommuns övriga verksamheter, säger Jan Sundbom förvaltningschef på Support och lokaler.

Skellefteå Industrihus behöver nu ta höjd för ytterligare kostnader i projektet.

– Det är givetvis alltid tråkigt när budgeten inte håller. Men vi har tagit höjd för stora delar av detta redan i bokslutet för 2021 varför det inte kommer att påverka våra andra projekt, säger Åsa Andersson, vd för Skellefteå Industrihus och tillägger:

– Det har aldrig tidigare byggts ett hotell ovanpå ett kulturhus på det här sättet. Det är en otroligt komplicerad konstruktion som i många avseenden krävt millimeteranpassningar. Precis som för många andra har pandemin gett konsekvenser i form av prisökningar. Dessa utmaningar har slagit hårdare mot hotelldelen eftersom den började byggas senare än kulturhusdelen.

Sara kulturhus stod klart i september 2021 och sedan dess har Skellefteå kommun och Skellefteå Industrihus arbetat med slutregleringen tillsammans med totalentreprenören SSEA (f.d. HENT Sverige AB).

– Det tar alltid en viss tid att få till slutregleringen i komplexa och omfattande projekt av det här slaget. Det finns alltid diskussionspunkter kring kostnader som man behöver undersöka och hitta lösningar på. Samarbetet med SSEA har fungerat väl under hela processen och det känns bra att vi nu landat i en slutreglering som båda parter är överens om, säger Samuel Lundqvist, ekonomichef på Skellefteå kommun.