Nyheter

Bostadspriser

Oavsett om du är på ett kafé, en familjemiddag eller sociala medier så är bostadspriserna ett hett ämne som ofta dyker upp, men det är inte alltid lätt att hålla koll på vad som påverkar bostadspriserna, eller varför bostadspriserna skiljer sig från stad till stad.

Därför har vi tagit fram lite kort om hur denna marknad fungerar.

Historik

I början av 2020 föll huspriserna något när utbrottet av covid-19 slog till. Men sedan dess har priset stigit och är återigen på samma nivå som tidigare.

I en mer långtgående sammanställning kan man se att från 1997 till 2017 steg huspriserna i Sverige med 249 %, och lägenhetspriserna med 579 %. Efter 2017 ser vi dock trender som visar en flackare bostadspristillväxtkurva i hela Sverige

Sammantaget kan huspriserna sägas ha stora toppar eller dalar under en viss period, men de är stabila på lång sikt, med endast små höjningar. Detta stöds av Herengracht Index, ett 350 år gammalt register över fastighetstransaktioner längs Amsterdams Herengracht-kanal.

Vad påverkar bostadspriserna

Precis som med de flesta varor tjänster som säljs så är det sambandet mellan utbud och efterfrågan som påverkar bostadspriser, men det finns även andra faktorer som inverkar på utbud och efterfrågan.

Inkomster

Vilken inkomst man har påverkar förstås hur mycket vi är villiga att lägga på vårt boende.

Har man en högre inkomst brukar man också vilja lägga lite mer på sitt boende för att bo större, lyxigare eller på rätt plats.

Realräntan

När du lånar pengar av en bank för att köpa en bostad så betalar du en viss kostnad till banken för det lånet, en nominell ränta, men eftersom den nominella räntan inte tar hänsyn till inflationen så är detta inte ett korrekt mått på hur mycket du betalar på ditt lån.

När inflationen stiger sjunker oftast din köpkraft, det vill säga hur många varor och tjänster du kan köpa för dina pengar.

För att få fram vad man faktiskt betalar på sitt lån så behöver man använda sig utan realränta, det vill säga din nominella ränta minus den förlorade köpkraften. När realräntan sjunker så får du mer pengar att röra dig med, vilket påverkar bostadspriserna

Boendekostnader

Det kan vara mer eller mindre lönsamt att äga, sälja och byta bostäder, det hänger lite på om boendekostnader förändras på grund av skatter eller andra beslut, vilket i sin tur påverkar bostadspriserna. Ett exempel när priserna drevs upp var när ROT-avdraget kom till, detta då underhållet av bostaden kostar mindre.

Bostadsbyggen

Det tar tid att bygga bostäder och därför händer det att det blir bostadsbrist. När det blir bostadsbrist så brukar priserna trissas upp, men det kan även gå åt andra hållet, det blir för mycket bostäder lediga, då kan priserna sjunka igen. Klassisk tillgång och efterfrågan.

Skillnaden i små och stora städer

Det kan skilja sig ganska mycket på priserna i olika städer, som till exempel så ligger kvadratmeterpriset i Stockholm på 45 990 kronor, om man jämför detta med Norrbotten så ligger deras kvadratmeterpris på 21 438 kronor. Det kan alltså vara dubbelt så dyrt per kvadratmeter i de större städerna än i de mindre.