Nyheter

Stomme med Abetongs Biobetong i projekt Kompassen i Västerås

Minskad klimatpåverkan i byggprojekten är inte bara en viktig del i Bonavas eget hållbarhetsarbete. Det är även en avgörande faktor när de säljer sina bostäder vidare till investerare.

Därför valde de en stomme med Abetongs Biobetong i projekt Kompassen, som ligger inom kvarteret Förseglet på Öster Mälarstrand i Västerås.

Kompassen omfattar totalt 162 hyresrätter i olika storlek fördelade på två punkthus med 14 respektive 16 våningar. Med Biobetong minskar Bonava koldioxidavtrycket i projektet med minst 20 procent jämfört med traditionell betong.

– Hållbarhetsarbetet är en central del i våra projekt, exempelvis så är alla våra bostäder Svanenmärkta. Biobetongen blir ytterligare ett sätt för oss att driva på i klimatfrågan och samtidigt spetsa projektet för att göra det ännu mer intressant för våra investerare, säger Annie Carlefred, ansvarig för Bonavas hyresrättsaffär.

Bonava i framkant

Bonava är den första bostadsutvecklare som fått sina klimatmål godkända av Science Based Target initiative. Från 2018 till 2030 ska de minska sin negativa klimatpåverkan med 50 procent.

– Valet av Biobetong hjälper oss såklart i satsningen att nå de målen. Det blir allt viktigare med leverantörer som kan erbjuda den typen av produkter för att minska koldioxidavtrycket, säger Annie Carlefred.

Nya regler från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya regler med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation.

Det gör att Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong, tror på ännu större efterfrågan på Biobetong från byggsektorn framöver.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en stor utmaning. Nu kan vi med Biobetongen erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet och minska koldioxidavtrycket med mellan 20–25 procent i ett vanligt flerbostadshus, säger han.

Abetongs leverans – Kompassen
Sandwichväggar: 6683 m2
Massivvägg: 9766 m2
Plattbärlag: 10597 m2
Massiva bjälklagsplattor: 25 m2
Balkonger: 1475 m2
Håldäck: 1528 m2
Balk: 19 st
Pelare: 17 st
Stålbalkar: ca 13 ton