Nyheter

Väggar av klimatförbättrad betong

I Hagastaden, Stockholm, byggs just nu kontorsbyggnaden Infinity. Hit har Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, utvecklat och levererat prefabricerade skalväggar i klimatförbättrad betong – något som fortfarande är unikt och nytt på den svenska marknaden. Därmed har koldioxidutsläppen sänkts med cirka 11 ton.

Thomas Betong levererar plattbärlag i klimatförbättrad betong, vid namn Thomaplatta Grön, till Castellums projekt Inifinity i Hagastaden. Målet är att den 23 0000 kvm stora fastigheten ska byggas med fokus på hållbarhet och därefter miljöklassas.

Utöver klimatförbättrad betong i plattbärlagen fanns önskemål om att även skalväggarna skulle vara prefabricerade och med så låg klimatpåverkan som möjligt. Därmed kunde ingenjörerna på Thomas Betong använda sig av sin långa erfarenhet från fabriksbetong för att designa Thomaskal Grön.

– Alla medarbetare på Thomas Betong som jobbar med produktion och produktutveckling har verkligen levererat en väldigt bra och innovativ produkt, med stor potential i framtiden. Förhoppningen framöver är att vi kan använda ännu mer klimatförbättrad betong i prefabricerade produkter, att våra kunder ser värdet i att välja dem och att de hör av sig tidigare i processen än vad som är brukligt, säger Viktor Dahmberg, projektledare på Thomas Betong i Stockholm och fortsätter:

– Castellum och entreprenören NCC hörde av sig i god tid. Därmed fick vi chansen att utveckla och prova den ultimata betongen för minsta möjliga klimatpåverkan, samtidigt som vi kunnat planera vår produktion så att allt hinner bli klart och levereras i rätt tid.

I och med valet att använda klimatförbättrad betong i både skalväggar och plattbärlag, gjordes en klimatförbättring på cirka 17 respektive 25 procent.

– I kontorshuset Infinity har vi högsta krav på hållbarhet. Valet av klimatförbättrad betong i skalväggarna bidrar till vår målsättning om att alltid minska klimatpåverkan så mycket vi bara kan, säger Veronica Beckius, projektchef hos fastighetsägaren Castellum.

Totalt är det cirka 212 kvm skalväggar och 2170 kvm plattbärlag som ska levereras till projektet, en byggarbetsplats belägen mitt i stan. Ulf Granqvist, platschef på NCC, är nöjd över hur de logistikkrävande leveranserna fungerat hittills:

– Vi platsgjuter mestadels, men i det här fallet blev det de prefabricerade betongelementen Thomaplatta Grön och Thomaskal Grön från Thomas Betong. Tidigt i projekteringen tog de fram lösningen på skalväggar och plattbärlag med klimatförbättrad betong. Hittills är väggarna levererade och det har fungerat väldigt bra.

Kontorshuset Infinity planeras stå färdigt under 2025.

Bild: Castellum