Nyheter

MARKSKRUV – Hållbara fundament för både byggkonstruktionen och miljön

Med en vision om ett mer bekvämare och smartare sätt att bygga erbjuder Sluta Gräv (Stop Digging) byggfärdiga grunder till olika slags byggprojekt. Med sina innovativa markskruvar görs ett effektivt och mer miljövänligt val.

Sluta Gräv är delaktiga i den omställning som byggindustrin är i när det gäller att gå över till mer hållbara och miljövänliga alternativ.

ATT BASERA fundamentet på markskruv i stället för betong är enklare, snabbare och bättre för närmiljön och klimatet.

– Markskruvarna finns i flera olika dimensioner och storlekar. De längsta standardskruvarna är 2,5 meter men Sluta Gräv har även varianter som kan förlängas hur långt som helst. Som ett exempel genom- för vi ett projekt i Nederländerna där skruvarna förlängs till mellan 14 och 18 meter, säger Richard Alm, vd på Sluta Gräv.

Markskruv från Sluta Gräv har flera fördelar:

Monteras snabbt av auktoriserade montörer

Skadar inte marken på det sätt som betongplintar gör

Rostar inte

Hållbarheten mot tryck-, drag- och sido- krafter är noggrant utprovad

– Vi levererar en färdig grund för dig att bygga på! Med markskruv slipper du de omständliga arbetsmomenten att gjuta fundament eller gräva ner plintar. Du behöver inte vänta på att betongen ska härda utan kan börja bygga direkt så snart vi har monterat det färdiga byggfundamentet baserat på markskruvar, fortsätter Richard Alm.

Ett användningsområde som formligen exploderar nu är fundament för solcellsanläggningar på mark. Här svarar Sluta Gräv för både skruvar och stativ, sedan är det bara att montera solpanelerna på dessa.

– Eftersom markskruvarna är galvani- serade har de hög livslängd, minst 100 år i normala markförhållanden. Skruvarna går att återanvända på nästa bygge, och återvinnas eftersom metallen kan smältas om. Därmed bidrar vi till hållbart byggande och cirkulär ekonomi, fortsätter Richard Alm.

Med markskruv blir koldioxidutsläppet minst 60 procent lägre än med betongplint. Om en betongplatta jämförs med markskruvar, släpper betongvarianten ut ungefär tio gånger mer koldioxid.

Facebook
LinkedIn
Twitter