Nyheter

Ny studie från Siemens: Byggnader kräver miljarder mer i kapitalinvesteringar för att nå klimatmål

En ny studie från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar ”investeringsgapet” mellan nuvarande investeringsnivåer för energieffektiv renovering av byggnadsbeståndet och de nivåer som behövs för att uppnå klimatomställningsmål i 4 länder och regioner inom 3 sektorer.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny insiktsstudie med titeln ”Smart finansiering för klimatomställning av byggnader“ som uppskattar ”investeringsgapet” mellan nuvarande investeringsnivåer för att renovera kontor, sjukhus och skolor och den faktiska nivå som behövs för att nå accelererade klimatomställningsmål fram till 2050.

I en del av serien om finansiering av klimatomställning, fokuserar studien på byggnader – som står för 36% av den slutliga energianvändningen – som ett huvudmål för energieffektiviseringsinitiativ och ett stort potentiellt bidrag till att nå klimatmål.

Studien visar att smarta byggnader som innefattar flexibla kontorslösningar, hälsa och säkerhet, styrning av informationsåtkomst, säkerhet, infektionsreducering och mycket mer – är bäst lämpade för att säkerställa en effektivare användning av kommersiella och offentliga byggnader. De bidrar till avsevärt minskad energianvändning och minskade utsläpp samt transformerar byggnader till långt mer hållbara tillgångar.

För att överbrygga klyftan mellan nuvarande investeringsnivåer och de volymer som krävs, erbjuds smarta finansieringslösningar av privat sektor. Dessa lösningar syftar till att göra konverteringen till klimatomställda, energieffektiva, smarta byggnader överkomliga för ägarna.

Finansieringsverktyg kan stötta kassaflödet och anpassa kostnaderna till fördelarna som uppnås. Smart finansiering har även potential att göra klimatomställningsbudgeten neutral genom att utnyttja framtida besparingar för att betala för nuvarande investeringar.

– Vår användning av byggnader har rubbats och förändrats under pandemin, säger Adrian Knöpfli, Nordic Key Account Manager Smart Infrastructure, Siemens Financial Services, Sverige. Smarta byggnadsbestånd kan inte enbart hantera denna förändring bättre, utan de kommer även att avsevärt bidra till en renare och grönare framtid. Smarta finansieringslösningar kan påskynda transformationstakten och hjälpa fastighetsägare att uppnå ett koldioxidneutralt byggnadsbestånd år 2050.

Metod
Siemens Financial Services egna data om renoveringskostnad för att höja energieffektiviteten per kvadratmeter (befintliga byggnader) tillämpades på totalt antal kvadratmeter på sjukhus, kontors- och utbildningsfastigheter för varje undersökt land/region. Den totala kostnaden för renovering för att höja energieffektiviteten beräknades utifrån Global Alliance for Building and Construction:s uppskattning av procentandelen av byggbeståndet som skulle behöva konverteras år 2040 för att uppfylla nuvarande klimatmål (stiger till 2 % år 2030 och 3 % år 2040). Sedan beräknades den kumulativa % av nuvarande renoveringsnivå (cirka 1 % av befintligt byggnadsbestånd) till 2040 och renoveringskostnaden beräknades i dagens prisnivåer. Investeringsklyftan är skillnaden mellan nuvarande antal renoveringar för att höja energieffektiviteten och det beräknade antalet renoveringar som behövs för att uppfylla klimatmålen.
För ytterligare information, besök:
www.siemens.com/financing-decarbonization-smart-buildings