Nyheter

ANRIN Nordic leder vatten

Rännor för transport av dagvatten är viktigt när urbaniseringen ökar och allt fler ytor blir hårdgjorda. ANRIN Nordic tillhandahåller rännsystem och galler för många olika sammanhang och med anpassning för specifika behov.

– Leading water är vår devis. Våra produkter leder vatten och ligger helt rätt i tiden. Det är mycket tal om dagvattenhantering och beredskap för stora vattenflöden nu och i framtiden. Morgondagens problem är redan här, säger Mikael Holmberg, vd vid det svenska försäljningsbolaget ANRIN Nordic.

– Våra målgrupper är föreskrivande led, entreprenörer och slutkunder bland kommuner, fastighetsägare och industrier. Utöver vårt stora sortiment av rännor och galler kan vi ta fram speciella lösningar för specifika behov. Vi är lösningsorienterade, säger Mikael Holmberg,

Det handlar om rännsystem vid till exempel entréer, trottoarer, gårdar, terrasser. Rännsystemet består av en rännkropp och galler i valfri design. Gallren kan fås i olika material såsom segjärn, komposit, galvaniserat och rostfritt stål. Rännsystemen klarar trafikklasserna A15-F900 enligt EN-1433. Några unika egenskaper som ANRIN erbjuder är bland annat UniLink vilket är ett system för att förenkla monteringen av rännkropparna. En annan unik egenskap är designen OvalGrip som är mer än 15 procent mer effektivare i vattenupptag jämfört med den gamla designen.

ANRIN har tre produktgrupper:

ANRINs polymerbetongprodukter Rännor med och utan fall, slitsrännor för diskret design, komplett med stort utbud av galler. Gårdsbrunnar med lövsil och vattenlås, fotskrapor som gjuts in i entréer och brett utbud av sportprodukter för idrottsanläggningar.

HYDROTEC Betongprodukter, rännor 100-400 mm breda, med och utan fall, rännor (HYDROline) i aluminium eller segjärn samt HYDRObloc som är en extremt stabil ränna helt i segjärn (finns i bredderna 100-300 mm) och med belastningsklass F900. Även gatugods såsom betäckningar i olika storlekar och utföranden.

Stainless Team

Rännor i rostfritt eller syrafast stål i rännutförande eller som golvbrunnar för hemmet, industri, utemiljöer, pooler och storkök.

– Vi kan också leverera galler och brunnar i specialdesign samt valfritt utförande med till exempel företagets namn/logotype. Andra produkter är också luftningsbrunnar och terrassbrunnar, säger Mikael Holmberg.

Etablerade samarbeten

Det svenska försäljningsbolaget ANRIN Nordic startade 2017 som dotterbolag till tillverkaren ANRIN i tyska Anröchte och har sedan dess etablerat återförsäljarnät i samtliga nordiska länder. 2019 inleddes samarbete med finska Stainless Team och deras rostfria produkter. Nyligen har ett tredje samarbete inletts, nu med tyska tillverkaren HYDROTEC och deras produkter.

ANRIN Nordic har sitt centrallager i Trelleborg för distribution i de nordiska länderna.

www.anrin.com

På bilden: ANRIN OvalGrip galler